premies inkomensverzekeringen stijgen door lage rente

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.

Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag special die gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, zijn de ‘forse’ gevolgen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen volgens Aegon Adfis veel minder bekend.

Het kennisbureau van Aegon over pensioen en inkomen licht dit toe: ‘Als een ondernemer of werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan moeten verzekeraars een pot geld apart zetten om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. En afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, kan dat gaan om tientallen jaren uitkering. Bij de hoogte van de pot houdt de verzekeraar rekening met rente, revalidatie- en overlijdenskansen. En als de rente daalt dan moet de pot groter worden en die pot wordt betaald door alle verzekerden.’

Volgens Aegon Adfis zal dit ‘naar verwachting leiden tot premiestijgingen, niet alleen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers maar ook WIA-aanvullings- en excedentverzekeringen. Voor wat betreft de revalidatie- en overlijdensaspecten heeft een aantal verzekeraars ervoor gekozen om deze risico's te herverzekeren Ook daarin volgt het inkomensbedrijf de pensioentak van verzekeraars.

Meer nieuws


verharding markt cyberverzekeringen
De aanhoudende cyberaanvallen op bedrijven, zoals ook weer afgelopen weekend, leiden naar verwachting op korte termijn tot ingrijpende veranderingen op het gebied van cyberverzekeringen. Dit zal zeker effect he...
Lees verder
 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) staat dat ieder bedrijf met personeel een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet maken en actueel dient te houden. De RI&E helpt uw  bedrijf...
Lees verder
 
Contracteren voor technische beroepen
Contracteren voor de zogenaamde ‘technische beroepen’ - denk hierbij aan de architect, ingenieur, bouwkundig adviseur, etc. is een serieuze aangelegenheid die de nodige zorgvuldigheid vereist. Beroe...
Lees verder
 
Snellere en ruimere dekking beroepsaansprakelijkheid voor ICT ondernemingen met USA / Canada gerelateerde omzet
Voor ICT ondernemingen met een omzetniveau tot € 10.000.000,- per jaar kunnen wij direct tarieven beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstrekken op basis van werelddekking ( inclusief VS en...
Lees verder