Productverbeteringen doorgevoerd bij Amersfoortse AOV en Flexibele AOV

Vanaf 1 februari voert de Amersfoortse diverse productverbeteringen door binnen haar producten "AOV" en "Flexibele AOV". Het maximum verzekerd bedrag is geheel komen te vervallen en de standaard contractduur is 1 jaar geworden met een korting bij keuze voor langere contractduur. Voor Amersfoortse AOV verzekerden is nu jaarlijks ( voorheen eens per drie jaar) kosteloos een persoonlijke gezondheidscheck beschikbaar.

Nieuw is ook de verkorte wachttijd voor zwangerschap. Deze wachttijd is bij de Amersfoortse teruggebracht naar 1 dag! De Amersfoortse wil zich hiermee nadrukkelijk profileren onder vrouwelijke ondernemers.

De verbeterde voorwaarden gelden voor alle nieuwe AOV verzekeringen en zullen medio 2019 worden doorgevoerd voor bestaande AOV verzekerden. Zij ontvangen hierover nader bericht vanuit de Amersfoortse.

De belangrijkste verbeteringen op een rijtje:

Geen maximum verzekerd bedrag meer
Het maximum verzekerd bedrag van € 180.000 komt te vervallen.

Contractduur wordt standaard 1 jaar
Als de verzekeringnemer kiest voor een langere contractduur dan 1 jaar, dan krijgt hij een tijdelijke korting (afhankelijk van welke contractduur gekozen wordt).  

Jaarlijks persoonlijke gezondheidscheck 

Verzekerden kunnen nu jaarlijks (voorheen eens in de 3 jaar) kosteloos een preventief medisch onderzoek doen. Wij bieden verzekerden een waardevol onderzoek van de onafhankelijke gezondheidsorganisatie Niped. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. De Amersfoortse krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.

Wat ook nog verandert:

Ruimere dekking voor zwangerschapsuitkering
De dekking voor zwangerschapsuitkering geldt nu al als de eerste dag van de zwangerschap ná de ingangsdatum van de AOV ligt. Voorheen moest de uitgerekende datum een jaar na de  ingangsdatum van de AOV liggen.

Recht op ondersteuning bij re-integratie tijdens een sluimerperiode
Als de ondernemer tijdelijk niet werkt of tijdelijk in loondienst gaat, kan hij zijn verzekering laten sluimeren. Hij betaalt dan 8% van de premie, maar er is geen recht op uitkering als hij tijdens deze periode arbeidsongeschikt raakt. Wél heeft hij vanaf nu recht op hulp en ondersteuning van een gecertificeerde arbeidsdeskundige van De Amersfoortse in deze periode.

De uitslag van een second opinion
De uitkomst van een second opinion is voor Amersfoortse en voor de verzekeringnemer bindend. Eerder was dit niet het geval en werd dit in overleg besloten.

Hernieuwde arbeidsongeschiktheidstermijn naar 90 dagen
Als een verzekerde na een periode van arbeidsongeschiktheid binnen 90 dagen opnieuw arbeidsongeschikt raakt, dan geldt er geen nieuw eigen risico. Dit valt dan onder dezelfde arbeidsongeschiktheidsperiode. Voorheen was dit 30 dagen.

De minimale herstelperiode voor het verhogingsrecht wordt 90 dagen
De verzekerde mag zijn verzekerde bedragen verhogen als hij minimaal 3 maanden arbeidsgeschikt is (dit was eerst 6 maanden).

Interne overstap naar andere AOV verzekering
Als de verzekeringnemer bij De Amersfoortse van de ene AOV wil overstappen naar een andere AOV dan kan dat. Als er geen sprake is van een hoger risico, dan kan de overstap zonder gezondheidsvragen (de verzekerde moet wel arbeidsgeschikt zijn). Als er sprake is van een hoger risico dan moet de verzekerde een korte gezondheidsvragenlijst invullen (7 vragen), om in aanmerking te kunnen komen om over te stappen.

Opgenomen in de polisvoorwaarden
De dekking voor (para)medische beroepen bij besmetting door een virus of een bacterie bestond al maar was geregeld middels een clausule. Deze dekking staat voortaan standaard in de polisvoorwaarden opgenomen.

Meer nieuws


De Verzuim-ontzorgverzekering
Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel...
Lees verder
 
Productverbetering Chubb Cyber Enterprise Risk Management
Chubb heeft onlangs haar cyberverzekering verbeterd. De belangrijkste verbeteringen in de polisvoorwaarden zijn: • In geval van een bedrijfsstilstand wordt de brutowinst in plaats van de nettowinst verg...
Lees verder
 
Loondoorbetaling gemakkelijker en goedkoper
Verplichting voor kleine ondernemers bij ziekte Kleine werkgevers hebben er moeite mee om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook o...
Lees verder
 
‘Verplichte AOV wordt een hobbezak'
Het Verbond van Verzekeraars heeft opnieuw aangegeven niets te zien in een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Volgens Verbondsdirecteur Harold Herbert draait zo’n verplichte...
Lees verder