Update pensioenakkoord 2019 - AOV

Nu de leden van het FNV en CNV zich in meerderheid vóór het pensioenakkoord hebben uitgesproken is de vraag hoe nu verder? Het blijft vrij bizar dat een onderwerp als verplichting arbeidsongeschiktheidsverzekering onderdeel kan worden van een pensioenakkoord voor werknemers. Hierover is het laatste woord zeker nog niet gesproken.

Minister Wouter Koolmees zal met het parlement aan de slag moeten wat betreft bevriezing van de AOW leeftijd. Veel zal nu in wetgeving moeten worden gegoten. Over het onderwerp AOV is vooral onduidelijkheid. Wel blijkt FNV ZZP enige richting te geven waar zij aan denkt. Op hun website valt te lezen: "Kortdurende ziekte is in de toekomst, net als nu, best op te lossen. De meeste zelfstandigen kunnen wel een paar maanden ziekte overbruggen omdat zij een buffer hebben, of omdat ze lid zijn van een broodfonds waarmee je twee jaar ziekte kan opvangen. Het echte probleem is langdurige arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomsten."

Kennelijk ziet (ook) de FNV het werkelijke risico rondom langdurige arbeidsongeschiktheid en zal een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dáár oplossing voor moeten bieden. Dat klinkt als een soortgelijke oplossing als ten tijde van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) waarmee het risico na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid werd afgevangen door een uitkering van maximaal € 14.500,- per jaar.  De laatst bekende premie hiervoor (2003) bedroeg 8,8% van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2.196,- premie per jaar.  Dat is op zijn minst gezegd een zeer stevige premie voor een zeer beperkte uitkering. De uitvoer van de WAZ lag in handen van het UWV.

Kijkend naar onze doelgroep ( hoger opgeleid, beroepsklasse 1 & 2) zal een soortgenoot van de WAZ premie onvoldoende concurrerend blijken te zijn in vergelijking met de private verzekeraars. Het zullen de ZZP- ers met een zwaar fysiek beroep zijn of zij die lastig medisch werden geaccepteerd door verzekeraars die mogelijk blij worden van een verplichte AOV mét acceptatieplicht door de markt. Een wezenlijk verschil ten opzichte van 2004 (de WAZ) vormt het aantal zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen is tussentijds met circa 50% toegenomen.  Door dit toegenomen volume in combinatie met efficiënte(re) processen bij de AOV verzekeraars zal het WAZ premiepercentage van 2004 goed moeten zijn te verslaan door de private AOV markt.

U bent ondertussen van harte welkom om nu vast uw AOV premie indicatie te ontvangen die private verzekeraars u kunnen bieden.  Klik hier voor uw vrijblijvende premie indicatie.

Meer nieuws


De Verzuim-ontzorgverzekering
Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel...
Lees verder
 
Productverbetering Chubb Cyber Enterprise Risk Management
Chubb heeft onlangs haar cyberverzekering verbeterd. De belangrijkste verbeteringen in de polisvoorwaarden zijn: • In geval van een bedrijfsstilstand wordt de brutowinst in plaats van de nettowinst verg...
Lees verder
 
Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers
Als het principeakkoord over pensioenen doorgang vindt, moeten zelfstandigen zich in de toekomst verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nederland telt op dit moment ruim 1 miljoen ZZP'ers, maar s...
Lees verder
 
Verzuim in Nederland stijgt
Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 n...
Lees verder