Flinke verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - AFM dashboard

In 2012 heeft de AFM voor de tweede keer onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Bij vergelijking van de scores over 2011 en 2012 is duidelijk dat verzekeraars een flinke verbeterslag hebben gemaakt op dit onderwerp. De gemiddelde score voor deze module is gestegen van een

In 2012 heeft de AFM voor de tweede keer onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Bij vergelijking van de scores over 2011 en 2012 is duidelijk dat verzekeraars een flinke verbeterslag hebben gemaakt op dit onderwerp. De gemiddelde score voor deze module is gestegen van een 2,5 in 2011 naar een 4,1 in 2012.

Klantbelang Centraal Dashboard - AOVWaarnemingen

De AFM vindt het positief dat de meeste verzekeraars geen algemene budget AOV's meer aanbieden. Ook positief is dat de beloning van adviseurs van de AOV's aanzienlijk is verlaagd. Hierdoor wordt het risico verminderd dat de adviseur op een verkeerde manier gestimuleerd wordt om een zo duur mogelijk product te adviseren. Het aantal klanten dat een verouderde AOV heeft (gemeten in premievolume) is afgenomen. Het omzetten van klanten met oude producten naar nieuwere productvarianten vindt de AFM een goed teken omdat in veel gevallen de nieuwe producten gunstiger zijn.

Wel ziet de AFM nog ruimte voor verbetering op het gebied van informatieverstrekking over het product AOV. In geen van de onderzochte brochures worden alle relevante productkenmerken van de AOV vermeld. Daarnaast zijn de brochures en ook de polisvoorwaarden vaak nog onduidelijk.


Bron: AFM

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Delta Lloyd volgende in de rij met premieverhoging AOV

Per 19-4-2013 voert ook Delta Lloyd premieverhoging door, zij het uitsluitend voor nieuwe AOV verzekerden.  Vreemd genoeg krijgen de veiligste beroepsklasse de hoogste stijging voor de kiezen; Beroepsklasse 1: +12% Beroepsklasse 1: +10% Beroepsklasse 1: +  5% Beroepsklasse 1: +  5% Beroepsklasse 1: +  5%

Lees verder
26-10-2022

AOV : duurder, strenger, selectiever

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dynamisch.  Nieuwe aanbieders, transparantie over de premies en condities en wetgeving hebben geleid tot een markt waarin premies tussen 2006 en 2012 flink daalden. Maar inmiddels lijkt de bodem bereikt. De winstmarges van veel verzekeraars zijn flinterdun of er wordt

Lees verder
26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden premieverhoging AOV

De volgende in de rij van premieverhoging arbeidsongeschiktheidsverzekering is Nationale Nederlanden. Per 1 juli zullen bestaande cliënten met een Nationale Nederlanden AOV worden geconfronteerd met een premieverhoging per eerstkomende hoofdpremievervaldatum afhankelijk van de beroepsklasse.    Beroepsklasse 1 en 2 stijging 10% Beroepsklasse 3 ongewijzigd Beroepsklasse 4

Lees verder
26-10-2022

Generali AOV Premieverhoging en wijziging voorwaarden

PremieverhogingDoor het groeiend aantal (langdurige) claims geeft ook Generali helaas te kennen de premie moeten verhogen. Dit geldt voor de premie van de beroepsklassen 2, 3 en 4: Klasse Verhoging 1 0% 2 5% 3 10% 4 14% 5 0% Voor verzekeringen die na 31

Lees verder