Jurisprudentie AOV op basis van passende arbeid

Een klant verwijt ING Assurantiekantoren dat deze geen actie ondernam toen er wel een
product op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid op de markt kwam.
"Tevens mocht - in het geval dat verzekerde in 1995 opdracht heeft
gegeven tot het sluiten van een
beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die verzekering

Een klant verwijt ING Assurantiekantoren dat deze geen actie ondernam toen er wel een product op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid op de markt kwam. "Tevens mocht - in het geval dat verzekerde in 1995 opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die verzekering op dat moment nog niet bestond - naar het oordeel van de rechtbank van de adviseur worden verwacht en gevergd dat hij het later op de markt komen van de door verzekerde gewenste verzekering onder de aandacht van verzekerde zou brengen. In die situatie was de adviseur er immers van de op de hoogte dat verzekerde een bijzonder belang had bij uitbreiding van de dekking op dat punt, die hij immers van het begin af aan gewenst had."

Opvallend is dat in de zaak waarover de rechtbank Den Bosch moest oordelen de verzekering werd afgesloten op een moment dat het beroepscriterium nog niet bestond. De tussenpersoon kon een dergelijke verzekering dus nog niet adviseren.
Toch mocht volgers de rechtbank de verzekerde ervan uitgaan dat hij bij arbeidsongeschiktheid zonder beperking op een uitkering mocht rekenen.

De rechtbank draagt verzekerde op te bewijzen dat deze in 1995 opdracht heeft gegeven een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Zie tevens LJN:BW0817


Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Generali gaat pro-actief AOV relaties attenderen

Generali heeft goed begrepen dat niet alleen de adviseur maar, ook verzekeraar een zorgplicht heeft naar haar relaties met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.  Correspondentie van verzekeraars heeft nog steeds vaak een commerciële insteek. Vandaag ontvingen wij echter een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Generali gaat

Lees verder
26-10-2022

Hogere dekking Allianz Absoluut arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz heeft het maximaal te verzekeren bedrag voor de Absoluut AOV aangepast. De grens voor deze sommenverzekering is naar € 75.000 verhoogd. Ondernemers, vallend onder beroepsklasse 1 of 2, die langer dan 3 jaar ondernemer zijn kunnen voortaan een hoger inkomen verzekeren. Hiermee komt verzekeraar

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden verhoogt acceptatieleeftijd AOV

Om ook 55-plussers de mogelijkheid te bieden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, verhoogt Nationale Nederlanden de maximum acceptatieleeftijd naar 59 jaar. Deze verhoging geldt voor alle beroepen, dus ook de fysiek zwaardere beroepen. De minimum looptijd is 5 jaar.

Lees verder
26-10-2022

Tandarts moet Movir meer dan half mijoen euro terugbetalen

Er is niet heel frequent jurisprudentie in relatie tot de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat op zich is goed nieuws. Op 26 april deed de rechtbank Arnhem uitspraak inzake vermeende misleiding en schending inlichtingenplicht door een tandarts jegens inkomensverzekeraar Movir.  Twee broers en een zwager van de

Lees verder
26-10-2022

De Goudse stopt met Zelfstandig Verzekerd AOV

Per 12 mei a.s. stopt de Goudse met haar arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandig Verzekerd. Het nieuwe product van De Goudse, De Ondernemers AOV, is hiervoor in de plaats gekomen. Het verschil met het vorige product is in het bijzonder het ontbreken van inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid. De Goudse

Lees verder