Nieuws over arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wij houden de ontwikkelingen rondom arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen continue in de gaten. Zo doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.

17-07-2024

Advocaten: BAZ gaat nauwelijks tot uitkeringen leiden

Advocaten vrezen dat de voorgestelde BAZ-regeling niet effectief zal zijn in het bieden van voldoende uitkeringsrechten tegenover de verplichte premiebetalingen. Ze zien de regeling als te theoretisch en oneerlijk tegenover zelfstandigen die al adequaat verzekerd zijn

Lees verder
05-07-2024

Kortingsregeling Klaverblad AOV verlengt tot 31-12-2024

Goed nieuws: Klaverblad AOV-kortingsactie is verlengd!

Lees verder
25-06-2024

NIEUW: no-claimregeling voor klanten met een Movir Beroeps-AOV

Nieuwe en bestaande Movir klanten met een beroeps AOV gaan profiteren van een nieuwe no claimregeling per 1-1-2025

Lees verder
20-06-2024

Over de verplichte AOV en het alternatief

Demissionair minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Zelfstandige IB-ondernemers worden verplicht verzekerd, ongeacht personeel. Partners en bepaalde zelfstandigen zijn uitgesloten. Er is een opt-out mogelijkheid voor een reguliere AOV, mits aan minimale dekkingseisen wordt voldaan. Bestaande AOV's hebben eerbiedigende werking onder voorwaarden. De verplichte verzekering dekt arbeidsongeschiktheid met een wachttijd van 1 jaar en uitkering tot AOW-leeftijd. De premie is gebaseerd op belastbare winst met een verwacht percentage van 6,5%. Zelf een private AOV afsluiten biedt mogelijk betere dekking. Neem contact op met Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs voor een vrijblijvende marktscan.

Lees verder
23-04-2024

Verbetering AOV voorwaarden Avero per 1-7-2024

Avero voert per 1-7-2024 enkele verbeteringen door in polisvoorwaarden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor nieuwe en bestaande verzekerden

Lees verder
17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder
04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder
28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder
19-03-2024

De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Lees verder
06-03-2024

Movir Momentum sommen AOV ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

Movir heeft weer de hoogste score gehaald (5 sterren)

Lees verder