Premies en kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van veel verschillende variabelen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering staat bij veel (startende) ondernemers te boek als dure verzekering. Vaak blijkt dit een verkeerde aanname te zijn. Graag geven we u aanvullende informatie over de opbouw, uitkeringspercentages en andere weetjes over premie en kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Premie opbouw AOV

De verzekeringspremie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgebouwd uit verschillende delen. Meestal betaalt de verzekeraar een herverzekeringspremie. Hoewel de schaderatio's per verzekeraar en per jaar verschillen kunnen we u wel vertellen dat circa 65% van de ontvangen premies per jaar worden uitgekeerd aan arbeidsongeschikte ondernemers. Dit is de directe schadelast die een verzekeraar maakt. Daar komt indirecte schadelast van schadebehandelaars, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen bovenop. De verzekeraar maakt echter ook kosten zoals kosten voor productontwikkeling, marketing, actuaris, administratie, acceptatiekosten etc. Naast de directe en indirecte kosten zal de verzekeraar ook winst moeten maken om solide te blijven. Verzekeraars worden continue getoetst door De Nederlandse Bank of zij voldoende solvabel zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld broodfondsen.

Premie bepalende factoren AOV

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de hoogte van uw premie. U kunt dan denken aan:

 • Uw leeftijd
 • Uw beroep
 • Het verzekerd bedrag
 • Uitkeringsduur
 • Gekozen eindleeftijd
 • Waardevaste uitkering of niet
 • Schadecijfers van de verzekeraar

Hoewel de premie heel belangrijk is, adviseren wij u om niet uitsluitend naar de premie te (laten) kijken. De zoektocht naar de laagste premie of de hoogste korting kan misleidend zijn, zeker omdat de gemiddelde consument de polisvoorwaarden onvoldoende op inhoud kan beoordelen.

Premie ontwikkeling AOV

De tarieven van verzekeraars zijn steeds in beweging. Dit heeft te maken met concurrentie, acquisitiebeleid van verzekeraars maar ook de ontwikkeling van de schadelast speelt hierbij een rol. Het uitzoeken van de juiste verzekeraar is dus géén eenmalige exercitie. Voor onze excellent beheer relaties toetsen wij standaard en pro-actief iedere 3 jaar of men nog bij wel bij de juiste verzekeraar zit.

Tips

 • Bekijk het premieverloop ook over de hele looptijd. Een verzekeraar kan de eerste jaren goedkoop zijn om u "binnen te halen". Bij verandering van uw medische situatie kunt u niet zomaar meer overstappen naar een andere verzekeraar!
 • Laat eens per drie jaar controleren of uw premie nog marktconform is. Wij bieden dit overigens als standaard dienstverlening aan binnen excellent beheer
 • Controleer of uw polis is ontdaan van provisie. Zeker bij premies boven de € 2.500,- per jaar kunt u (veel) geld besparen.
 • Vergeet niet uw beroepsactiviteiten actueel te houden voor een juiste indeling van de risicoklasse

Wilt u weten wat de premies zijn voor een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering? Plaats uw offerteverzoek of laat ons contact met u opnemen. Vragen? Bel ons op 0342-401945.

Een arbeidsongeschikt­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (AOV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Na het lang voor me uit te hebben geschoven heb ik bij Henst & Lunsen aangeklopt voor hulp bij het aanvragen van een AOV. Na een een gesprek over mijn situatie (ZZP ITer) en wensen kwamen ze met twee passende voorstellen. Op basis van Bob zijn vakundige uitleg heb ik een weloverwogen keuze kunnen maken. Fijn contact en vakkundig advies, ik kan ze zeker aanraden.

Reactie van Chris Blom
Beoordeeld met een
9

Bedankt bij alle hulp bij het afsluiten van een AOV-verzekering, wat mij zelf (zonder hulp van een tussenpersoon) niet lukte.

Reactie van Willemijn Biemond
Beoordeeld met een
9
In het kort

Wat verzekert u met een arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je je tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. Dit betekent dat je een uitkering krijgt wanneer je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte.

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering tot gekozen eindleeftijd
 • Vergoeding re-integratiekosten
 • Preventiediensten ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding hulpmiddelen of omscholing
 • Hulp en ondersteuning van een arbeidsdeskundige,

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol of bij verkeerd gebruik van geneesmiddelen
 • Er is geen recht op een uitkering als er sprake is van fraude, misleiding of wanneer de premie niet (tijdig) betaald is

De voordelen van aovspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en (AOV)

Bij het maken van de offerte voor uw arbeidsongeschikt­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (AOV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten zoals een AOV zijn wij verplicht onze advies en beheerskosten apart in rekening te brengen. Onze eenmalige advieskosten zijn afhankelijk van de doorlooptijd van het AOV adviestraject. Hoe sneller we uw dossier kunnen afronden (inclusief medische acceptatie) des te hoger is uw korting op de eenmalige advieskosten. Dit is terug te vinden in onze service- en tarievenkaart. Onze beheervergoeding is afhankelijk van de mate waarin u tijdens de looptijd van de verzekering ondersteuning van ons wenst en ook periodiek uw verzekering tegen het licht wilt houden.

De uitgangspunten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gebaseerd op een momentopname ten tijde van afsluiten. Maar uw situatie kan veranderen, uw behoeften kunnen veranderen, uw uitgaven kunnen veranderen maar ook uw werkzaamheden kunnen veranderen etc. Het is heel belangrijk dit periodiek af te stemmen op de actualiteit. Dat noemen wij periodiek onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten hiervan ziet u terug in uw beheer abonnement.

Er zijn beperkte mogelijkheden om een AOV af te sluiten zonder adviseur. U bent dan zelf uw eigen adviseur ook als er iets niet klopt bij de aangevraagde verzekering. De toezichthouder AFM heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering ingedeeld als complex verzekeringsproduct. Dit is niet zonder reden.

Bij het samenstellen van de meest passende arbeidsongeschiktheidsverzekering valt er heel wat te kiezen. Bij aanvang en tijdens de looptijd. Wij begeleiden u om goede en veilige keuzes te maken en onze RADI © AOV specialisten hebben duizenden dossiers ervaring. Wij weten snel waar voor u voordeel te behalen is en waar de aandachtspunten liggen. Vanwege onze ervaring en expertise kunnen wij ook snel helpen uw inkomensverzekering goed te regelen. We zijn hierbij niet gebonden aan 1 verzekeraar maar kijken zo breed mogelijk naar de beste oplossing voor u. Ook als bijvoorbeeld een broodfonds of schenkkring een goede (deel) oplossing is. Het beoordelen en vergelijken van polisvoorwaarden is een vak apart maar ons dagelijks werk.

Door onze specialisatie kunnen wij u ook deskundig bijstaan bij claims op uw verzekering en begeleiden u hierbij zo lang als dit nodig is. Twee van onze adviseurs zijn RADI © AOVspecialist en hierdoor altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de markt.

De meeste AOV verzekeraars hebben diverse AOV producten die zij aanbieden die verschillen in kwaliteit en dekkingsniveau. Sommige verzekeraars zijn met name geschikt voor de veilige beroepen, andere verzekeraars hebben juist meer de focus op (deels) fysieke beroepen. De premies van AOV verzekeraars worden ook met regelmaat bijgesteld waardoor een individuele marktscan wenselijk is en ook altijd een momentopname betreft.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan flink oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag. Een goede indicatie kunnen we vrijblijvend verschaffen op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek.

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uw medische geschiedenis van invloed zijn op de premie en/of dekking. Voor een goede beoordeling wordt bij het aanvragen van een AOV een gezondheidsverklaring gevraagd. Soms via een formulier en soms via een telefonische intake. Verzekeraars willen graag een goed beeld krijgen van uw gezondheid en eventuele (verhoogde) risico's hierbij. Verstrek zo volledig mogelijk de medisch gevraagde informatie met medische geschiedenis, operaties, lopende of oude medische behandelingen en medicijngebruik.