premies inkomensverzekeringen stijgen door lage rente

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.

Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag special die gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.

Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag specialdie gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, zijn de 'forse' gevolgen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen volgens Aegon Adfis veel minder bekend.

Het kennisbureau van Aegon over pensioen en inkomen licht dit toe: 'Als een ondernemer of werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan moeten verzekeraars een pot geld apart zetten om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. En afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, kan dat gaan om tientallen jaren uitkering. Bij de hoogte van de pot houdt de verzekeraar rekening met rente, revalidatie- en overlijdenskansen. En als de rente daalt dan moet de pot groter worden en die pot wordt betaald door alle verzekerden.'

Volgens Aegon Adfis zal dit 'naar verwachting leiden tot premiestijgingen, niet alleen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers maar ook WIA-aanvullings- en excedentverzekeringen. Voor wat betreft de revalidatie- en overlijdensaspecten heeft een aantal verzekeraars ervoor gekozen om deze risico's te herverzekerenOok daarin volgt het inkomensbedrijf de pensioentak van verzekeraars.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Allianz doet niet mee met enbloc verhogingen AOV

Waar verschillende verzekeraars te kennen hebben gegeven hun premies voor de arbeidsongeschiktheidverzekering enbloc te verhogen, geeft verzekeraar Allianz vandaag aan dat "de combinatie van premiegrondslagen geeft voor Allianz geen noodzaak om de premies aan te passen". Allianz geeft met een knipoog naar collegaverzekeraars aan te

Lees verder
26-10-2022

Samengaan van Reaal en Movir

Reaal en Movir bundelen in 2021 hun krachten. Movir (onderdeel van Nationale Nederlanden) gaat  de lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal overnemen. De samenvoeging vindt medio februari 2021 plaats en heeft geen gevolgen voor de premie, dekking of polisvoorwaarden van de lopende verzekeringen. Movir zal de relaties

Lees verder
26-10-2022

Premievaststelling vrijwillige verzekeringen UWV 2021

UWV stelt jaarlijks de premies voor vrijwillige verzekeringen vast.Het kostendekkende premiepercentage Ziektewet voor 2021 is berekend op 9,20 procent. De kostendekkende premie vrijwillige verzekering voor de WAO/WIA komt in 2021 uit op 9,41 procent. Per oktober 2020 waren er ongeveer 18.000 vrijwillig verzekerden bij UWV.

Lees verder
26-10-2022

AFM; Kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus.

De kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten (execution only) van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus zo oordeelt toezichthouder AFM.  De AFM geeft na onderzoek van 15 aanbieders en bemiddelaars van execution only-arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat marktpartijen

Lees verder
26-10-2022

Movir ruilt Beroeps- en Soepel&Zeker-AOV in voor nieuw product: Movir Momentum

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir haalt de bezem door het productaanbod. De Beroeps-AOV en de Soepel&Zeker AOV verdwijnen, Movir Momentum komt ervoor in de plaats. Ook de oude Reaal AOV's worden geïntegreerd in de nieuwe propositie. In Movir Momentum komen aspecten terug van alle verzekeringen die er waren.

Lees verder