6.500 arbeidsongeschikten hebben enorm AOW-hiaat

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft onverwacht grote financiële gevolgen voor naar schatting 6500 arbeidsongeschikten. Hun arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt met uitkeren op 65-jarige leeftijd, waardoor ze geen inkomen hebben tot aan hun AOW-leeftijd. 

Vandaag hebben enkele van deze gedupeerden hierover een protestpamflet aan bij leden van de Tweede Kamer aangeboden. “Duizenden arbeidsongeschikten waanden zich met een arbeidsongeschiktheidsverzekering financieel veilig, totdat de overheid enige jaren geleden de AOW-leeftijd ineens verhoogde maar daarbij geen goede regeling trof voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die op 65-jarige leeftijd stopt”, stelt de groep. “Zij zitten -afhankelijk van hun geboortedatum- 1, 2 tot 3 jaar zonder inkomsten, hetgeen kan oplopen tot een inkomstenderving van vele tienduizenden euro’s. Toen zij destijds een AOV afsloten, zou de polis -en dus de uitkering- automatisch op 65-jarige leeftijd aflopen. Dat was immers de ‘normale’ AOW-leeftijd. Een optie ‘uitkering tot AOW-leeftijd’ was er niet.”

Overbruggingsregeling

Hoewel de overheid voor deze gedupeerden de zogenaamde Overbruggingsregeling (OBR) instelde, bleek volgens de groep in de praktijk dat deze regeling andere inkomsten en bezittingen meerekende. “Van bijvoorbeeld een partner, eigen vermogen of het hebben van een eigen huis. Gevolg was dat voor ongeveer 6.500 gedupeerden, de uitkering uit deze regeling nihil was. Daarbij komt dat de OBR kennelijk voorwaarden stelt, waar de AOW  – die zonder verhoging van de AOW-leeftijd in de betreffende periode was uitgekeerd – voor iedereen gelijk is, zonder dat daar voorwaarden aan gesteld worden.

Meewerken aan een oplossing

Het protestpampflet wordt namens alle gedupeerden aangeboden door Paul van Gils en Anja Minheere aan de leden van de Tweede Kamer. Ze zijn beiden arbeidsongeschikt, krijgen geen uitkering uit de OBR-regeling en hun arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt op 65-jarige leeftijd. De initiatiefnemers hopen op een spoedige oplossing. Bijvoorbeeld een OBR zonder voorwaarden die met terugwerkende kracht in werking treedt.

Bron: Amweb

Meer nieuws


Aankondiging premieverhoging Movir AOV (3.2%)
Helaas heeft verzekeraar Movir een premieverhoging aangekondigd voor haar AOV's (uitgezonderd de Momentum AOV) van 3,2% per 1-1-2023. Movir verstrekt de volgende onderbouwing voor deze premieverhoging; K...
Lees verder
 
Ziekteverzuim Q1 2022 hoogste ooit gemeten
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was...
Lees verder
 
Overheid onderzoek verbod op betaling losgeld door verzekeraars
Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen of het mogelijk is dat het verzekeraars verboden wordt om losgeld te vergoeden. Vergoeding van losgeld is doorgaans onderdeel van de verzekeringsdek...
Lees verder
 
Introductie Markel Cyber Crime verzekering
Verzekeraar Markel is per 1-9-2021 gestart met haar Cyber Crime verzekering. De Cyber Crime verzekering is bedoeld voor binnen Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen, vennootschappen, maatschapp...
Lees verder