Contractstermijn van AOV verzekering 36 maanden

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 bekend gemaakt dat zij een nieuwe bedrijfsregeling hebben ingesteld waardoor de maximale contracttermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen, waaronder dus ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 36 maanden zal zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De nieuwe bedrijfsregeling zal

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 bekend gemaakt dat zij een nieuwe bedrijfsregeling hebben ingesteld waardoor de maximale contracttermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen, waaronder dus ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 36 maanden zal zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De nieuwe bedrijfsregeling zal in werking treden op 1 juli 2011. Bestaande contracten zullen na de eerste contractvervaltermijn onder de regeling vallen. Ook nieuw is de geinformeerde verlenging van het verzekeringscontract waarbij stilzwijgende verlenging voor de duur van 12 maanden zal gelden of op grond van een nieuw contracsvoorstel. Nadat het contract is verlengd kunt u op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Een hele reeks maatregelen die de consument ten goede komt maar mogelijk in latere fase wel zijn invloed zal hebben op tariefstelling. Klik hier voor de gehele gedragscode.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Schadeprotocol individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 een protocol opgesteld voor schade afwikkeling bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het protocol is er op gericht de rechten van verzekerden (en dus ook de plichten van verzekeraars!!) duidelijker te formuleren. Informatie direct aan het begin van het

Lees verder
26-10-2022

ASR stopt met AOV individueel en collectief per 31-12-2010

Vanaf 1 januari 2011 zullen zowel de individuele als collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet meer beschikbaar zijn bij ASR maar bij inkomenspecialist De Amersfoortse. ASR wil hiermee onderscheid aanbrengen tussen enerzijds ASR als generalist en anderzijds De Amersfoortse als specialist.  Alle lopende ASR verzekeringen blijven ongewijzigd van

Lees verder
26-10-2022

Vernieuwde websites

Vandaag zijn onze vernieuwde websites "live" gegaan.  Het kan zijn dat er nog wat kleine foutjes in zijn geslopen. Wat hebben wij aangepakt? Alle websites zijn voorzien van een nieuw menustructuur De websites zijn voorzien van een begrippenlijst afgestemd op de betreffende site Meer informatie

Lees verder
26-10-2022

Goudse ziet schadelast AOV oplopen

De Goudse verzekeringen heeft 2011 afgesloten met een zeer bescheiden winst. Bestuursvoorzitter Michel Lamie spreekt van een moeilijk jaar met een stijgende schadelastbij schade en inkomensverzekeringen. Het netto resultaat is fors gedaald ten opzichte van 2010. Lamie maakt zich zorgen over de stijgende schadelast in

Lees verder
26-10-2022

Jurisprudentie AOV op basis van passende arbeid

Een klant verwijt ING Assurantiekantoren dat deze geen actie ondernam toen er wel een product op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid op de markt kwam. "Tevens mocht - in het geval dat verzekerde in 1995 opdracht heeft gegeven tot het sluiten van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die verzekering

Lees verder