De Amersfoortse stopt met Budget AOV per 1 juli 2012


Vandaag ontvingen wij een mailing van de Amersfoortse met daarin voor ons heuglijk nieuws.  
De inkomensverzekeraar uit Amersfoort stopt namelijk met het aanbieden van haar
Budget AOV  "omdat zij haar klanten een eenvoudig en begrijpelijk productassortiment wil aanbieden".
Weer een verzekeraar die tot inkeer is

Vandaag ontvingen wij een mailing van de Amersfoortse met daarin voor ons heuglijk nieuws. De inkomensverzekeraar uit Amersfoort stopt namelijk met het aanbieden van haar Budget AOV "omdat zij haar klanten een eenvoudig en begrijpelijk productassortiment wil aanbieden". Weer een verzekeraar die tot inkeer is gekomen en het verstandige besluit heeft genomen om niet langer onduidelijke verzekeringen aan te bieden. Of de motivatie voor dit besluit is ingegeven op verzoek van onze toezichthouder of ingegeven is door andere redenen zullen we niet te weten komen.

Wij zijn trots dat wij (AOVspecialist.nl) van meet af aan hebben gewaarschuwd voor de gevaren van dit soort verzekeringsoplossingen, in het bijzonder bij onzorgvuldige advisering door onbekwame adviseurs. Het leverde ons diverse bezoekjes op van accountmanagers die ons vriendelijk kwamen verzoeken wat minder kritisch te schrijven over hun beperkte dekkingen product.

Gek genoeg zien we juist direct writers vandaag de dag nog steeds zeer actief bezig om "uitgeklede alternatieven" voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te vermarkten. GoedGenoeg, een label van Achmea en onlang nog de "beter af ongevallen AOV" van Zilveren Kruis (tevens Achmea) zijn hiervan actuele voorbeelden. Volgens ons staat dit haaks op de doelstelling die de AFM beoogt in haar onderzoek.

Net als in juni 2007 willen wij u als ondernemer waarschuwen. U kunt er voor kiezen om geen enkel vangnet bij arbeidsongeschiktheid te regelen. U kunt er ook voor kiezen om de laagste premie als uitgangspunt te nemen. U kunt echter ook tegen een scherpe vaste adviesvergoeding de hulp van een specialist inschakelen. Voor hetzelfde geld wel goed verzekerd!

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

TAF GoedGezekerd AOV vooraankondiging

Wij ontvingen van TAF de vooraankondiging dat dé AOV met de scherpste prijs en de meest flexibele voorwaarden in aantocht is. Vanaf begin september zouden we dit moeten kunnen vinden bij TAF onder de productnaam TAF GoedGezekerd AOV. Gezien de eerdere propositie van deze verzekeraar

Lees verder
26-10-2022

AEGON tariefverhoging voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Per juni 2012 had AEGON al een tariefverhoging doorgevoerd voor nieuwe AOV relaties. Ook de bestaande AOV portefeuille van AEGON gaat op de schop. Relaties met een lopende AOV bij AEGON krijgen allemaal te maken met nieuwe voorwaarden. De aanpassingen op voorwaarden zijn gemiddeld gesproken

Lees verder
26-10-2022

Aanpassingen Movir AOV per 1-1-2013

Voor 2013 heeft Movir weer een aantal aanpassingen op stapel staan; voor fysiotherapeuten Door afname van de fysieke werkbelasting van fysiotherapeuten is er per saldo een verbetering zichtbaar van de schadelast binnen de beroepsgroep. Per 1-1-2013 kan Movir hierdoor een premieverlaging doorvoeren afhankelijk van leeftijd;

Lees verder
26-10-2022

Regeerakkoord 2012 ; einde fiscale aftrek adviesvergoeding AOV

Zojuist lazen wij in het regeerakkoord 2012  (onder punt 104 pag 74-75) dat de regering voornemens is de fiscale aftrek van adviesvergoeding inkomensverzekering te schrappen.  Door het provisieverbod op de AOV verzekering per 1-1-2013 zijn wij verplicht onze vergoeding rechtstreeks in rekening te brengen. Waar

Lees verder
26-10-2022

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de Amerfoortse?

Per 1 januari 2013 zijn verzekerden van De Amersfoortse met een aov verzekering met eindleeftijd 65 jaar voortaan, afhankelijk van de geboortedatum, verzekerd tot 66 of 67 jaar. Hiervoor is geen extra medische informatie nodig. Verzekerden die arbeidsongeschikt zijn, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken

Lees verder