Eigen bijdrage herbeoordeling bij Aegon vooraf betalen

Vanaf 1 september 2016 past Aegon haar nieuwe polisvoorwaarden ook toe voor bestaande verzekerden per contractvervaldatum.   De meeste aanpassingen vallen als verbetering te noteren. Toch jammer dat er een - in onze ogen onbegrijpelijke - verslechtering is doorgevoerd op de nieuwe voorwaarden ten aanzien van

Vanaf 1 september 2016 past Aegon haar nieuwe polisvoorwaarden ook toe voor bestaande verzekerden per contractvervaldatum. De meeste aanpassingen vallen als verbetering te noteren. Toch jammer dat er een - in onze ogen onbegrijpelijke - verslechtering is doorgevoerd op de nieuwe voorwaarden ten aanzien van herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Aegon verlangt hiervoor in haar nieuwste voorwaarde nr. 1449 een eigen bijdrage van €500,= bij een verzekerde uitkering van bruto €30.000,= of meer per jaar. Vooraf te betalen! Waarom?

Uiteraard beseffen wij samen met onze klanten dat een herbeoordeling geld kost. Het opwerpen van een financiële drempel is echter ongewenst. De reserves gaan er doorgaans hard doorheen bij arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld door de wachttijd of vertraging van uitbetaling. De klant kan in de praktijk dus al maanden aan het sabbelen zijn op eigen vermogen, wachtende op een uitkering waarbij verzekeraar eerst geld wil zien voor een herbeoordeling.... Stel de klant centraal Aegon en laat deze eigen bijdrage achterwege met bijbehorende impact voor uw totale schadelast. Dat is ons welgemeende advies aan Aegon!

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Uitbreiding productenpakket AOV bij Allianz per januari 2017

Verzekeraar Allianz maakt via haar informatiemagazine voor samenwerkende adviseurs bekend vanaf 2017 drie nieuwe AOV producten toe te voegen aan het huidige pallet. We zien hiermee ook bij Allianz een beperkte ongevallendekking terug (Ongevallen Plus AOV) , anderzijds lijken de producten Fundament AOV en Maatwerk

Lees verder
26-10-2022

Nieuw Movir AOV arrangement Medisch Specialistische Bedrijven

Vanaf 1 januari 2017 kunnen Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB's) en hun vrijgevestigde medisch specialisten genieten van de voordelen van het MSB Arrangement: Aanvraag aov op basis van validiteitsverklaring Arrangementskorting oplopend tot 10% Premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid oplopend tot 25% Wilt u meer over over het Movir

Lees verder
26-10-2022

Premiestijging Achmea AOV

Door de lage rente meent verzekeraar Achmea genoodzaakt te zijn de premie van alle klanten met 3% te verhogen. Dit doet zij alle merken van Achmea.De premieverhoging geldt voor de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor nieuwe verzekeringen geldt per 1 januari 2017 de nieuwe premie. Voor bestaande

Lees verder
26-10-2022

Spelregels en-blocwijzigingen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Om te voorkomen dat het zekerheidsgevoel van de klant wordt ondermijnd bij AOV verzekeringen heeft het Verbond van Verzekeraar gedragsregels afgekondigd ingaande per 1-1-2017. Door deze gedragsregels zullen voor een periode van vijf jaar verzekeraars minder ad hoc en slechts in beperktere mate gebruik kunnen

Lees verder
26-10-2022

Omzetting ASR AOV naar De Amersfoortse AOV

  a.s.r. heeft besloten de AOV-portefeuille van a.s.r. te migreren naar het Amersfoortse-systeem. Lopende AOV polissen met het a.s.r.-label worden per contractvervaldatum omgezet naar het Amersfoortse-label Wat betekent deze omzetting voor u? Voor u wijzigt de premie niet. Vanaf de contractsvervaldatum gelden de polisvoorwaarden van De

Lees verder