Herstelkostenregeling verzekeraars

Vanaf 1 januari 2013 is de 'Herstelkostenregeling_output
verzekeraars' van kracht geworden.
De regelgeving verbiedt tegenwoordig, kort door de bocht,
betalingen van verzekeraars aan (onafhankelijke) financiële dienstverleners/adviseurs.
Het moet dan gaan om betalingen die betrekking hebben op 'complexe producten',
zoals pensioenverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verzekeraars
mogen bij

Vanaf 1 januari 2013 is de 'Herstelkostenregeling_output verzekeraars' van kracht geworden.

De regelgeving verbiedt tegenwoordig, kort door de bocht, betalingen van verzekeraars aan (onafhankelijke) financiële dienstverleners/adviseurs. Het moet dan gaan om betalingen die betrekking hebben op 'complexe producten', zoals pensioenverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Verzekeraars mogen bij deze producten dus geen provisie meer uitkeren of anderszins betalingen aan de adviseur doen die zelfs maar de suggestie kunnen wekken van verbondenheid tussen verzekeraar en adviseur. Een uitzondering hierop vormen polissen die al tegen provisievergoeding liepen. Op deze polissen mag provisiebetaling worden gehandhaafd.

Als gevolg van deze nieuwe regels mogen verzekeraars ook geen betalingen meer verrichten aan adviseurs ter vergoeding van de tijd die zij kwijt zijn aan herstel van fouten van verzekeraars. Wij moeten deze tijd voortaan bij u in rekening brengen. Vervolgens kunt u deze rekening weer claimen bij de verzekeraar(s) in kwestie.

Op het eerste oog wellicht een beetje zotte regeling. Immers, veel klanten zien hun adviseur toch als de tussenschakel tussen henzelf en de verzekeraar, net zoals u uw garage aanspreekt op fabricagefouten in uw auto en niet de importeur of de fabrikant.

Toch gaat het zo werken. Het is niet anders. De 'herstelkostenregeling' kan pas worden ingeroepen als een fout ook in tweede instantie niet goed wordt hersteld en aan de verzekeraar kenbaar is gemaakt dat er een beroep wordt gedaan op de regeling. De vergoeding die de verzekeraar geeft kan afwijken van de nota die u van ons ontvangt. De verzekeraar mag namelijk zelf een vergoedingstarief vaststellen.

Zo nodig zullen wij u uiteraard begeleiden bij een beroep op deze regeling.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Movir breidt lijst verzekerde beroepen uit

Toegevoegd zijn: administrateur, bouwkundige, deurwaarder, e-business specialist, evenement manager, journalist (binnenland), marktonderzoeker, online marketeer, PR-manager, risicomanager en uitgever. De toevoeging komt gelijk met een versoepeling van de definitie van de doelgroep: alle zakelijke professionals op minimaal HBO niveau kunnen zich bij Movir melden voor een

Lees verder
26-10-2022

SNS REAAL in veilige haven

De minister van Financiën heeft in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen. Voor spaarders en andere klanten treden er geen veranderingen op. De dienstverlening voor de klanten

Lees verder
26-10-2022

AOV Movir verbetering voorwaarden en indexatiemogelijkheden

Movir gaat met terugwerkende kracht per 1-1-2013, tevens voor haar bestaande verzekerden de volgende voorwaarden verbeteringen doorvoeren; Het uitlooprisico is nu wel onderdeel van de verzekeringsdekking. Overstappen naar een andere verzekeraar is hierdoor veiliger uit te voeren Alle arbeidsongeschikten hebben nu ook in de polisvoorwaarden

Lees verder
26-10-2022

Generali herschrijft AOV voorwaarden vanuit vraagvorm en vanuit klantperspectief

Generali heeft de voorwaarden van de Extra AOV herschreven op een voor Generali nieuwe wijze. De voorwaarden zijn geschreven vanuit klantperspectief en begrijpelijk en helder geformuleerd. Hoewel het nu een document is geworden van 40 pagina's geven ondernemers aan positief te zijn over de helderheid,

Lees verder
26-10-2022

Flinke verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - AFM dashboard

In 2012 heeft de AFM voor de tweede keer onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Bij vergelijking van de scores over 2011 en 2012 is duidelijk dat verzekeraars een flinke verbeterslag hebben gemaakt op dit onderwerp. De gemiddelde score voor deze module is gestegen van een

Lees verder