Delta Lloyd volgende in de rij met premieverhoging AOV

Per 19-4-2013 voert ook Delta Lloyd premieverhoging door, zij het uitsluitend voor nieuwe AOV verzekerden.  Vreemd genoeg krijgen de veiligste beroepsklasse de hoogste stijging voor de kiezen;

Beroepsklasse 1: +12%
Beroepsklasse 1: +10%
Beroepsklasse 1: +  5%
Beroepsklasse 1: +  5%
Beroepsklasse 1: +  5%

Per 19-4-2013 voert ook Delta Lloyd premieverhoging door, zij het uitsluitend voor nieuwe AOV verzekerden. Vreemd genoeg krijgen de veiligste beroepsklasse de hoogste stijging voor de kiezen;


Beroepsklasse 1: +12%
Beroepsklasse 1: +10%
Beroepsklasse 1: + 5%
Beroepsklasse 1: + 5%
Beroepsklasse 1: + 5%

Per genoemde datum zijn er ook nieuwe voorwaarden van toepassing . De belangrijkste wijziging betreft het toevoegen van een onderhouds- en garantieregeling. Verzekerden dienen iedere drie jaar het gerealiseerd inkomen op te geven over betreffende periode. Is er geen sprake van oververzekering dan krijgt de klant de "garantie" dat er geen inkomenscorrectie zal worden toegepast bij arbeidsongeschiktheid.

Door deze wijziging is Delta Lloyd niet langer als sommendekking te definieren.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

AOV : duurder, strenger, selectiever

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dynamisch.  Nieuwe aanbieders, transparantie over de premies en condities en wetgeving hebben geleid tot een markt waarin premies tussen 2006 en 2012 flink daalden. Maar inmiddels lijkt de bodem bereikt. De winstmarges van veel verzekeraars zijn flinterdun of er wordt

Lees verder
26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden premieverhoging AOV

De volgende in de rij van premieverhoging arbeidsongeschiktheidsverzekering is Nationale Nederlanden. Per 1 juli zullen bestaande cliënten met een Nationale Nederlanden AOV worden geconfronteerd met een premieverhoging per eerstkomende hoofdpremievervaldatum afhankelijk van de beroepsklasse.    Beroepsklasse 1 en 2 stijging 10% Beroepsklasse 3 ongewijzigd Beroepsklasse 4

Lees verder
26-10-2022

Generali AOV Premieverhoging en wijziging voorwaarden

PremieverhogingDoor het groeiend aantal (langdurige) claims geeft ook Generali helaas te kennen de premie moeten verhogen. Dit geldt voor de premie van de beroepsklassen 2, 3 en 4: Klasse Verhoging 1 0% 2 5% 3 10% 4 14% 5 0% Voor verzekeringen die na 31

Lees verder
26-10-2022

Nieuw dienstverlenings-document aanstaande

Financiële dienstverleners, zoals Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs, zijn al een aantal jaren wettelijk verplicht om klanten een dienstverleningsdocument (DVD) aan te bieden. In dit document wordt op algemene wijze de diensten, vergoeding en eventuele verbintenissen met banken of verzekeraars beschreven. Doel van de DVD

Lees verder