Movir - tariefsverlaging - verbetering voorwaarden

Movir, de gespecialiseerde arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor medische beroepen en zakelijke professionals zal per 1 januari 2011 een tariefsverlaging doorgevoeren. De beroepsdekking van Movir heeft  per 1 juni 2010 tevens geen taakverschuiving binnen de eigen onderneming meer.  De tariefsverlaging verschilt per beroepsgroep is verder afhankelijk van leeftijd

Movir, de gespecialiseerde arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor medische beroepen en zakelijke professionals zal per 1 januari 2011 een tariefsverlaging doorgevoeren. De beroepsdekking van Movir heeft per 1 juni 2010 tevens geen taakverschuiving binnen de eigen onderneming meer. De tariefsverlaging verschilt per beroepsgroep is verder afhankelijk van leeftijd verzekerd bedrag etc. Ter illustratie een aantal beroepen, 30 dagen eigen risico - 65 jaar;

  • Medisch specialisten gemiddeld - 7%
  • Huisartsen gemiddeld -7,4%
  • Tandartsen gemiddeld -0,48%
  • Mondhygienisten gemiddeld -25%!!
  • Zakelijke professionals gemiddeld -18%

Nog veel belangrijker is het gegeven dat MOVIR dit niet alleen laat gelden voor nieuwe relaties maar ook voor

alle bestaande relaties (exclusief advocaten/ APF tarief). Daar kunnen veel verzekeraars een voorbeeld aan nemen.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Wijziging uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inkomenverzekeraars dienen voor periodieke uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte en ongeval voor uiterlijk 1-1-2011 loonbelasting / premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in te houden. Voor verzekerden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal dus straks een netto uitkering worden verstrekt. Belangrijk is uiteraard dat verzekeraar

Lees verder
26-10-2022

Unim tariefsverlaging - verbetering voorwaarden

Per 28-09-2010 zijn er de nodige wijzigingen aangebracht binnen het AOV productenpallet van Reaal. Voor nieuwe verzekerden binnen de Unim arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn op zorgvuldige wijze in premie verlaagd. De tariefsverlaging voor de witte boorden is 15%, voor de meeste "witte jassen" zo'n 10%.  Nieuw is

Lees verder
26-10-2022

Contractstermijn van AOV verzekering 36 maanden

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 bekend gemaakt dat zij een nieuwe bedrijfsregeling hebben ingesteld waardoor de maximale contracttermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen, waaronder dus ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 36 maanden zal zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De nieuwe bedrijfsregeling zal

Lees verder
26-10-2022

Schadeprotocol individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 een protocol opgesteld voor schade afwikkeling bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het protocol is er op gericht de rechten van verzekerden (en dus ook de plichten van verzekeraars!!) duidelijker te formuleren. Informatie direct aan het begin van het

Lees verder
26-10-2022

ASR stopt met AOV individueel en collectief per 31-12-2010

Vanaf 1 januari 2011 zullen zowel de individuele als collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet meer beschikbaar zijn bij ASR maar bij inkomenspecialist De Amersfoortse. ASR wil hiermee onderscheid aanbrengen tussen enerzijds ASR als generalist en anderzijds De Amersfoortse als specialist.  Alle lopende ASR verzekeringen blijven ongewijzigd van

Lees verder