Productverbeteringen doorgevoerd bij Amersfoortse AOV en Flexibele AOV

Vanaf 1 februari voert de Amersfoortse diverse productverbeteringen door binnen haar producten "AOV" en "Flexibele AOV". Het maximum verzekerd bedrag is geheel komen te vervallen en de standaard contractduur is 1 jaar geworden met een korting bij keuze voor langere contractduur. Voor Amersfoortse AOV verzekerden

Vanaf 1 februari voert de Amersfoortse diverse productverbeteringen door binnen haar producten "AOV" en "Flexibele AOV". Het maximum verzekerd bedrag is geheel komen te vervallen en de standaard contractduur is 1 jaar geworden met een korting bij keuze voor langere contractduur. Voor Amersfoortse AOV verzekerden is nu jaarlijks ( voorheen eens per drie jaar) kosteloos een persoonlijke gezondheidscheck beschikbaar.

Nieuw is ook de verkorte wachttijd voor zwangerschap. Deze wachttijd is bij de Amersfoortse teruggebracht naar 1 dag! De Amersfoortse wil zich hiermee nadrukkelijk profileren onder vrouwelijke ondernemers.

De verbeterde voorwaarden gelden voor alle nieuwe AOV verzekeringen en zullen medio 2019 worden doorgevoerd voor bestaande AOV verzekerden. Zij ontvangen hierover nader bericht vanuit de Amersfoortse.

De belangrijkste verbeteringen op een rijtje:

Geen maximum verzekerd bedrag meer
Het maximum verzekerd bedrag van € 180.000 komt te vervallen.

Contractduur wordt standaard 1 jaar
Als de verzekeringnemer kiest voor een langere contractduur dan 1 jaar, dan krijgt hij een tijdelijke korting (afhankelijk van welke contractduur gekozen wordt).

Jaarlijks persoonlijke gezondheidscheck

Verzekerden kunnen nu jaarlijks (voorheen eens in de 3 jaar) kosteloos een preventief medisch onderzoek doen. Wij bieden verzekerden een waardevol onderzoek van de onafhankelijke gezondheidsorganisatie Niped. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico's in kaart. De Amersfoortse krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.

Wat ook nog verandert:

Ruimere dekking voor zwangerschapsuitkering
De dekking voor zwangerschapsuitkering geldt nu al als de eerste dag van de zwangerschap ná de ingangsdatum van de AOV ligt. Voorheen moest de uitgerekende datum een jaar na de ingangsdatum van de AOV liggen.

Recht op ondersteuning bij re-integratie tijdens een sluimerperiode
Als de ondernemer tijdelijk niet werkt of tijdelijk in loondienst gaat, kan hij zijn verzekering laten sluimeren. Hij betaalt dan 8% van de premie, maar er is geen recht op uitkering als hij tijdens deze periode arbeidsongeschikt raakt. Wél heeft hij vanaf nu recht op hulp en ondersteuning van een gecertificeerde arbeidsdeskundige van De Amersfoortse in deze periode.

De uitslag van een second opinion
De uitkomst van een second opinion is voor Amersfoortse en voor de verzekeringnemer bindend. Eerder was dit niet het geval en werd dit in overleg besloten.

Hernieuwde arbeidsongeschiktheidstermijn naar 90 dagen
Als een verzekerde na een periode van arbeidsongeschiktheid binnen 90 dagen opnieuw arbeidsongeschikt raakt, dan geldt er geen nieuw eigen risico. Dit valt dan onder dezelfde arbeidsongeschiktheidsperiode. Voorheen was dit 30 dagen.

De minimale herstelperiode voor het verhogingsrecht wordt 90 dagen
De verzekerde mag zijn verzekerde bedragen verhogen als hij minimaal 3 maanden arbeidsgeschikt is (dit was eerst 6 maanden).

Interne overstap naar andere AOV verzekering
Als de verzekeringnemer bij De Amersfoortse van de ene AOV wil overstappen naar een andere AOV dan kan dat. Als er geen sprake is van een hoger risico, dan kan de overstap zonder gezondheidsvragen (de verzekerde moet wel arbeidsgeschikt zijn). Als er sprake is van een hoger risico dan moet de verzekerde een korte gezondheidsvragenlijst invullen (7 vragen), om in aanmerking te kunnen komen om over te stappen.

Opgenomen in de polisvoorwaarden
De dekking voor (para)medische beroepen bij besmetting door een virus of een bacterie bestond al maar was geregeld middels een clausule. Deze dekking staat voortaan standaard in de polisvoorwaarden opgenomen.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Claims AOV Ongevallen grootste veroorzaker arbeidsongeschiktheid in 2018

Uit een inventarisatie van Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) blijkt dat vorig jaar de meeste arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt door 'Verwonding en Ongevalletsel'. Meer dan 18% van de uitval is daarmee toe te schrijven aan ongevallen. Op de tweede plaats (17%) staat 'Psyche' als belangrijkste uitvalveroorzaker; denk hierbij

Lees verder
26-10-2022

Ascender coacht klanten met een Reaal AOV

Sinds 1 maart jl. kunnen klanten met een Reaal AOV zowel privé- als werkgerelateerde onderwerpen bespreken met een coach van Ascender. Ook hun inwonende kinderen en partner mogen er gebruik van maken. Zonder extra kosten.<br /> <br /> Gericht op ondernemers<br /> <br /> Zelfstandig ondernemers zijn gedreven om op verschillende

Lees verder
26-10-2022

Actietarief bij Movir voor zakelijke professionals verlengd tot 1-1-2021

Diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals, profiteren van een aantrekkelijk tarief als zij voor 1 januari 2021 een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir sluiten. Dit voordeel geldt voor de hele looptijd en kan oplopen tot 25%. <br /> <br /> Klik hier voor uw vrijblijvende

Lees verder
26-10-2022

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers onderdeel pensioenakkoord

Als het principeakkoord over pensioenen doorgang vindt, moeten zelfstandigen zich in de toekomst verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nederland telt op dit moment ruim 1 miljoen ZZP'ers, maar slechts 20 procent van hen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, volgens cijfers van TNO.<br /> <br /> Vermoedelijk komt er een opt-out

Lees verder
26-10-2022

Update pensioenakkoord 2019 - AOV

Nu de leden van het FNV en CNV zich in meerderheid vóór het pensioenakkoord hebben uitgesproken is de vraag hoe nu verder? Het blijft vrij bizar dat een onderwerp als verplichting arbeidsongeschiktheidsverzekering onderdeel kan worden van een pensioenakkoord voor werknemers. Hierover is het laatste woord

Lees verder