Update pensioenakkoord 2019 - AOV

Nu de leden van het FNV en CNV zich in meerderheid vóór het pensioenakkoord hebben uitgesproken is de vraag hoe nu verder? Het blijft vrij bizar dat een onderwerp als verplichting arbeidsongeschiktheidsverzekering onderdeel kan worden van een pensioenakkoord voor werknemers. Hierover is het laatste woord

Nu de leden van het FNV en CNV zich in meerderheid vóór het pensioenakkoord hebben uitgesproken is de vraag hoe nu verder? Het blijft vrij bizar dat een onderwerp als verplichting arbeidsongeschiktheidsverzekering onderdeel kan worden van een pensioenakkoord voor werknemers. Hierover is het laatste woord zeker nog niet gesproken.

Minister Wouter Koolmees zal met het parlement aan de slag moeten wat betreft bevriezing van de AOW leeftijd. Veel zal nu in wetgeving moeten worden gegoten. Over het onderwerp AOV is vooral onduidelijkheid. Wel blijkt FNV ZZP enige richting te geven waar zij aan denkt. Op hun website valt te lezen: "Kortdurende ziekte is in de toekomst, net als nu, best op te lossen. De meeste zelfstandigen kunnen wel een paar maanden ziekte overbruggen omdat zij een buffer hebben, of omdat ze lid zijn van een broodfonds waarmee je twee jaar ziekte kan opvangen. Het echte probleem is langdurige arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomsten."

Kennelijk ziet (ook) de FNV het werkelijke risico rondom langdurige arbeidsongeschiktheid en zal een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dáár oplossing voor moeten bieden. Dat klinkt als een soortgelijke oplossing als ten tijde van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) waarmee het risico na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid werd afgevangen door een uitkering van maximaal€ 14.500,- per jaar. De laatst bekende premie hiervoor (2003) bedroeg 8,8% van het belastbaar inkomen met een maximum van€ 2.196,- premie per jaar. Dat is op zijn minst gezegd een zeer stevige premie voor een zeer beperkte uitkering. De uitvoer van de WAZ lag in handen van het UWV.

Kijkend naar onze doelgroep ( hoger opgeleid, beroepsklasse 1 & 2) zal een soortgenoot van de WAZ premie onvoldoende concurrerend blijken te zijn in vergelijking met de private verzekeraars. Het zullen de ZZP- ers met een zwaar fysiek beroep zijn of zij die lastig medisch werden geaccepteerd door verzekeraars die mogelijk blij worden van een verplichte AOV mét acceptatieplicht door de markt. Een wezenlijk verschil ten opzichte van 2004 (de WAZ) vormt het aantal zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen is tussentijds met circa 50% toegenomen. Door dit toegenomen volume in combinatie met efficiënte(re) processen bij de AOV verzekeraars zal het WAZ premiepercentage van 2004 goed moeten zijn te verslaan door de private AOV markt.

U bent ondertussen van harte welkom om nu vast uw AOV premie indicatie te ontvangen die private verzekeraars u kunnen bieden. Klik hier voor uw vrijblijvende premie indicatie.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering broodnodig, of is een broodfonds een alternatief?

Het grote belang van een goede voorziening<br /> <br /> Als AOV-specialist krijgen we bij Henst & Lunsen adviseurs steeds vaker vragen over het nut en de noodzaak van broodfondsen in relatie tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Raak je als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval, dan is er

Lees verder
26-10-2022

4 op 10 zzp’ers heeft geen voorziening arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41% naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit

Lees verder
26-10-2022

Aanscherping medisch acceptatiebeleid arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als specialistische adviseurs op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen merken wij in de praktijk dat verzekeraars hun medisch acceptatiebeleid aanscherpen.<br /> <br /> Verzekeraars baseren de premie en voorwaarden van een AOV onder andere op het gezondheidsprofiel van de verzekerde. Bij een verhoogd risico kan de verzekeraar een premieopslag

Lees verder
26-10-2022

Ben je arbeidsongeschikt als je psychische klachten hebt?

 <br /> <br /> Uit een recente uitspraak van het KIFID blijkt dat het antwoord op deze vraag voer tot discussie geeft.<br /> <br /> In de voorliggende zaak deed een consument een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege spanning gerelateerde klachten. De verzekeraar verstrekte aanvankelijk een uitkering maar stopte daarmee naar aanleiding

Lees verder
26-10-2022

44% van de ondernemers zonder AOV schat premie te hoog in

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44% in dat een AOV meer

Lees verder