Reaal pakt voorwaarden AOV aan – 8-2-2016

Reaal heeft de voorwaarden voor zijn AOV's onder handen genomen en op diverse punten aangepast, in het voordeel van de klant, stelt de verzekeraar. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari van dit jaar.

 

De veranderingen betekenen bijvoorbeeld dat klanten nu een

Reaal heeft de voorwaarden voor zijn AOV's onder handen genomen en op diverse punten aangepast, in het voordeel van de klant, stelt de verzekeraar. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari van dit jaar.

De veranderingen betekenen bijvoorbeeld dat klanten nu een onafhankelijke second opinion kunnen aanvragen over de mate van arbeidsongeschiktheid of de periode van uitkering. "Verder gaat Reaal bij het bepalen van de mate van beroepsarbeidsongeschiktheid uit van de werkzaamheden die horen bij het beroep dat op de polis staat en zoals die gewoonlijk in dat beroep worden uitgevoerd. De verwijzingen naar aanpassingen in de werkzaamheden, taakverschuivingen en beschikbaarheid van werk verwijdert Reaal uit de omschrijving van beroepsarbeidsongeschiktheid", schrijft de verzekeraar.

De wijzigingen gaan gelden voor de huidige Reaal AOV's, dat zijn alle bestaande AOV's die na 1 mei 2010 zijn afgesloten.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Hogere aanvangskortingen of doorlopende korting Allianz AOV

Vanaf 1 maart 2016 is het mogelijk bij Allianz AOV te kiezen tussen korting bij aanvang van de verzekering of korting over de hele looptijd. Allianz heeft de aanvangskorting hierbij hoger gemaakt; Aanvangskorting Allianz, Allianz Absoluut en Allianz Essentie AOV Voor de Allianz, Allianz Absoluut

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraar De Goudse heeft haar Ondernemers-AOV op diverse punten aangepast

Verzekeraar De Goudse heeft haar Ondernemers-AOV op diverse relevante punten aangepast; Maximaal te verzekeren bedrag is verhoogd naar 200.000,- Euro Inloopdekking is verlengd van 3 naar 6 maanden Uitbreiding voor (para)medici is er nu ook dekking als zij hun beroep niet meer mogen uitoefenen vanwege

Lees verder
26-10-2022

Voorwaardenverbetering voor Achmea AOV

Achmea heeft de verzekeringsvoorwaarden voor haar AOV labels aangepast. Naast verduidelijken van de voorwaarden zijn er divese verbeteringen doorgevoerd. Op een rijtje; recht op second opion uitkering bij adoptie na 1 jaar recht op zwangerschapsuitkering ( was 2 jaar carenztijd) flexibilisering bij gedeeltelijk stopzetten  flexibilisering

Lees verder
26-10-2022

Eigen bijdrage herbeoordeling bij Aegon vooraf betalen

Vanaf 1 september 2016 past Aegon haar nieuwe polisvoorwaarden ook toe voor bestaande verzekerden per contractvervaldatum.   De meeste aanpassingen vallen als verbetering te noteren. Toch jammer dat er een - in onze ogen onbegrijpelijke - verslechtering is doorgevoerd op de nieuwe voorwaarden ten aanzien van

Lees verder
26-10-2022

Uitbreiding productenpakket AOV bij Allianz per januari 2017

Verzekeraar Allianz maakt via haar informatiemagazine voor samenwerkende adviseurs bekend vanaf 2017 drie nieuwe AOV producten toe te voegen aan het huidige pallet. We zien hiermee ook bij Allianz een beperkte ongevallendekking terug (Ongevallen Plus AOV) , anderzijds lijken de producten Fundament AOV en Maatwerk

Lees verder