Aanscherping medisch acceptatiebeleid arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als specialistische adviseurs op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen merken wij in de praktijk dat verzekeraars hun medisch acceptatiebeleid aanscherpen.

Verzekeraars baseren de premie en voorwaarden van een AOV onder andere op het gezondheidsprofiel van de verzekerde. Bij een verhoogd risico kan de verzekeraar een premieopslag

Als specialistische adviseurs op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen merken wij in de praktijk dat verzekeraars hun medisch acceptatiebeleid aanscherpen.

Verzekeraars baseren de premie en voorwaarden van een AOV onder andere op het gezondheidsprofiel van de verzekerde. Bij een verhoogd risico kan de verzekeraar een premieopslag berekenen, de voorwaarden aanpassen of besluiten geen verzekering aan te bieden.

Gezondheidsverklaring en het opvragen van medische informatie

Een uitgebreide gezondheidsverklaring vormt de grondslag van de medische beoordeling. Als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat er medische zaken spelen of hebben gespeeld, zal de verzekeraar na het verkrijgen van een door u ondertekende machtiging, nadere informatie opvragen bij de huisarts en/of behandelend specialist. In sommige situaties is een gericht medisch onderzoek vereist. Op basis van de aanvullende informatie zal de verzekeraar beoordelen of er sprake is van een verhoogd risico. Is er sprake van een nog lopende medische behandeling, dan zal de verzekeraar de medische beoordeling van de aangevraagde verzekering uitstellen tot de behandeling is afgerond.

Psychische aandoeningen

Uit onderzoek blijkt dat een psychische aandoening een steeds vaker voorkomende diagnose is bij mensen die arbeidsongeschikt raken. Verzekeraars scharen veel klachten onder psychische aandoeningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan burn-out klachten, overspannenheid, ernstige stress, vermoeidheid, depressie en een posttraumatische stressstoornis. Onze ervaring leert dat als er sprake is geweest van voornoemde klachten, verzekeraars arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening steeds vaker uitsluiten van de dekking. Dat kan een permanente uitsluiting zijn gedurende de gehele looptijd van de verzekering, of een uitsluiting met een recht op herbeoordeling na een aantal jaren.

Het belang van goed advies

Als gespecialiseerd adviseur op het gebied van AOV hebben wij brede kennis van de markt, ook als het gaat om het acceptatiebeleid van verzekeraars. Ons advies gaat verder dan alleen het zoeken naar een AOV met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Op basis van uw specifieke situatie kunnen we in goed overleg met u bepalen bij welke verzekeraar we de aanvraag voor uw AOV het beste kunnen indienen.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Ben je arbeidsongeschikt als je psychische klachten hebt?

  Uit een recente uitspraak van het KIFID blijkt dat het antwoord op deze vraag voer tot discussie geeft. In de voorliggende zaak deed een consument een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege spanning gerelateerde klachten. De verzekeraar verstrekte aanvankelijk een uitkering maar stopte daarmee naar aanleiding

Lees verder
26-10-2022

44% van de ondernemers zonder AOV schat premie te hoog in

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44% in dat een AOV meer

Lees verder
26-10-2022

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

Misverstand Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44%

Lees verder
26-10-2022

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers komt dichterbij

De contouren van de verplichte AOV voor ZZP-ers worden langzaam zichtbaar. Er is nog geen akkoord, maar de uitwerkingen van de plannen worden wel voorgelegd aan de diverse achterbannen. De verwachting is dat de verplichte AOV medio 2024 zal worden ingevoerd. Het UWV zal voor

Lees verder
26-10-2022

Verscherpte acceptatierichtlijnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zien we dat verzekeraars hun acceptatierichtlijnen verscherpen als gevolg van de corona-crisis. Elke aanvraag van een nieuwe verzekering wordt kritisch bekeken en naast het gebruikelijke aanvraagformulier wordt extra informatie opgevraagd om te beoordelen of de aangevraagde verzekering acceptabel is. Lopende

Lees verder