Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering broodnodig, of is een broodfonds een alternatief?

Het grote belang van een goede voorziening

Als AOV-specialist krijgen we bij Henst & Lunsen adviseurs steeds vaker vragen over het nut en de noodzaak van broodfondsen in relatie tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Raak je als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval, dan is er van overheidswege, behalve de bijstand, geen financiële voorziening die ondersteuning biedt. Als zelfstandig ondernemer is het daarom van groot belang dat je zelf een passende voorziening treft.  Dat het belang hiervan groot is, blijkt ook uit de recente discussie over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers, naar aanleiding van het onlangs gesloten pensioenakkoord. Ongeveer 78% van de zzp’ers heeft niets geregeld voor het risico van arbeidsongeschiktheid.

 

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers, met name zzp’ers, die elke maand geld opzij zetten op hun eigen broodfondsrekening. Dit doen ze tot een bepaald maximum bedrag is opgebouwd. Als er iemand uit de groep langer dan de afgesproken 30 dagen eigenrisico periode ziek is, maken de overige deelnemers maandelijks een bedrag van hun broodfondsrekening over aan de zieke.

 

Over de Inleg en kosten broodfonds

De inleg voor een broodfonds varieert in 2019 van € 33,75,- tot € 112,50,- per maand. Naast je inleg betaal je ook eenmalige inschrijfkosten van € 225,00 en een jaarlijkse contributie van € 120,00.  Het geld dat je elke maand stort, blijft van jezelf. Als je uit het fonds stapt, krijg je dat bedrag terug,  minus de bedragen die je aan zieke fondsgenoten hebt geschonken. De leden van een broodfonds kennen elkaar. Je bent er met elkaar verantwoordelijk voor dat alles goed loopt. Alles draait om onderling vertrouwen.

 

Medische selectie bij deelname broodfonds

Er vindt bij toetreding bijvoorbeeld geen medische selectie of toetsing plaats. Wel moet je bij toetreding arbeidsgeschikt zijn.  En je hoeft geen doktersverklaring te overleggen om te bewijzen dat je echt ziek bent als je niet kunt werken. Een broodfonds is geen complex financieel product. De basis bestaat uit afspraken tussen gelijkwaardige partners. De groep zet voorwaarden op papier die voor iedereen gelijk zijn. Je hebt als lid van een broodfonds een helder inzicht in hoe alles werkt en weet precies waar je aan toe bent.

 

Schenkrecht

Voor een broodfonds geldt het schenkrecht. Het bedrag dat je ‘schenkt’ aan een zieke deelnemer is belastingvrij (tot het maximum dat de Belastingdienst stelt). Goed om te weten dat je minimaal een jaar zelfstandig ondernemer moet zijn om toe te mogen treden tot een broodfonds.

 

Over onderling vertrouwen, de hoogte van een uitkering en fiscale aspecten

De leden van een broodfonds moeten elkaar wel blijven vertrouwen. Iedereen moet open zijn over zijn gezondheidstoestand. Dat betekent dat je als groep duidelijk afspreekt hoe je daar zorgvuldig mee omgaat. De zieke bepaalt zelf wat hij doorgeeft aan de andere leden over zijn ziekte.

De uitkering die je van een broodfonds krijgt, is afhankelijk van de inleg. Het minimum is € 750,- en het maximum € 2.500,- netto per maand. Een hogere uitkering is niet mogelijk. Als je ziek bent, krijg je maximaal 2 jaar een inkomen uit een broodfonds. De kans dat je binnen 2 jaar weer aan de slag kunt, is groot. Maar als je toch langer dan 2 jaar uitgeschakeld bent, dan kun je in het uiterste geval in de bijstand terecht komen. Uit navraag bij verzekeraars blijkt dat 15% van de ondernemers die een claim indient, na 2 jaar nog steeds geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Het geld dat je aan een zieke schenkt, is belastingvrij, maar de inleg is dat niet. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de premie aftrekbaar van de inkomstenbelasting en is de uitkering juist wel belast. Bij een broodfonds krijg je géén deskundige hulp als je weer terug wilt keren naar je werk. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat wel het geval.

 

Kan een broodfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangen?

Hoewel er raakvlakken zijn tussen een broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn wij van mening dat een broodfonds niet gezien kan worden als één op één vervanging van een reguliere volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Neem bijvoorbeeld de uitkeringsduur. Als je als lid van een broodfonds arbeidsongeschikt raakt, bedraagt de uitkeringsduur maximaal 2 jaar. 

Een  reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit tot de gekozen eindleeftijd,  doorgaans tot 67 jaar.

 

Conclusie

Een broodfonds is naar onze mening geen optimaal alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. We zien wel een ontwikkeling ontstaan waarbij beide producten worden gecombineerd. Daarbij wordt gekozen voor een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eigen risico termijn van 2 jaar. Ter overbrugging van deze eigen risicotermijn sluiten verzekerden zich dan aan bij een broodfonds. Of dit een ideaal ‘huwelijk’ is valt nog te bezien. Individuele omstandigheden zullen bepalen of een dergelijke combinatie (financieel) aantrekkelijk is. Een broodfonds kent geen risico-onderscheid tussen de verschillende beroepsgroepen. Een meewerkend aannemer kan dus de zelfde inleg betalen als een accountant. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de hoogte van de premie wél afhankelijk van de zwaarte van het beroep. Kortom: het is verstandig om je goed laten informeren en adviseren!

Interesse in een goed AOV advies van specialisten? Dat begint hier

Meer nieuws


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr 2021)
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gaat in op 1 juli 2021. Deze wet zorgt voor extra regels voor het bestuur en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappije...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder
 
Gehackt? Bel de Cyberwacht
De Cyberwacht is de spoeddienst bij hacks, een initiatief van het Nederlands Cyber Collectief, bereikbaar via telefoonnummer 070-513 5555.  
Lees verder