Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

Misverstand

Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44%

Misverstand

Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44% in dat een AOV meer dan

€ 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is. Zo betaalt een IT consultant van 35 jaar een netto maandpremie van € 95,-- gemiddeld, voor een periode van 10 jaar, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Bruto verzekerd bedrag gelijkblijvend € 35.000,-- per jaar
  • Eindleeftijd 67 jaar
  • Eigen risicotermijn 3 maanden
  • Beoordeling bij arbeidsongeschiktheid naar eigen beroep
  • Een uitkeringsdrempel van 25%

Het beroep heeft invloed op de hoogte van de premie

De hoogte van de premie voor een AOV is afhankelijk van meerdere factoren. Zo is de hoogte van de premie onder andere afhankelijk van het soort beroep en de bijbehorende beroepsklasse.

Een accountant verricht bijvoorbeeld minder fysieke werkzaamheden en komt daardoor in aanmerking voor een lagere beroepsklasse, waardoor hij een lagere basispremie betaalt dan bijvoorbeeld een timmerman. Een timmerman verricht meer fysieke werkzaamheden. De kans op arbeidsongeschiktheid is daarom groter en dat maakt dat een timmerman in een hogere beroepsklasse terechtkomt, met als gevolg een hogere basispremie.

Overige uitgangspunten

Er zijn diverse overige uitgangspunten die de hoogte van de premie bepalen. Denk daarbij aan de gekozen eindleeftijd, de duur van de uitkering, de eigen risicotermijn, de uitkeringsdrempel, het gekozen verzekerde bedrag, indexering van het verzekerde bedrag en/of de uitkering, beoordeling bij arbeidsongeschiktheid naar eigen beroep of naar passende/gangbare arbeid en het soort premietarief. We lichten deze uitgangspunten graag toe.

Eindleeftijd

Bij het aanvragen van een AOV dient een eindleeftijd te worden gekozen. Dat is de datum dat de verzekering (en vaak ook de uitkering) eindigt. De meest gangbare eindleeftijden zijn 67 of 68.

Een keuze voor een lagere eindleeftijd is mogelijk en leidt tot een lagere premie. Wel ontstaat er mogelijk een financieel hiaat op het moment dat de uitkering eindigt en de pensioenleeftijd nog niet is bereikt.

Uitkeringsduur

Meestal is de uitkeringsduur van een AOV gelijk aan de eindleeftijd c.q. einddatum van de verzekering. Er kan echter ook gekozen worden voor een korte uitkeringsduur van bijvoorbeeld 2 of 5 jaar. Hierdoor daalt de premie maar wordt een groot financieel risico gelopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De eigen risicotermijn

Dit betreft de periode die een ondernemer zelf financieel dient te overbruggen voordat hij in geval van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. Er kan worden gekozen uit diverse eigen risico termijnen, variërend van bijvoorbeeld 14 dagen, 1, 2, 3 , 6 of 12 maanden tot maximaal 24 maanden. Als gekozen wordt voor een hogere eigen risicotermijn dan daalt de premie.

Uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel is bij de meeste verzekeraars minimaal 25%. Dat betekent dat er sprake moet zijn van minimaal 25% arbeidsongeschiktheid om voor een uitkering in aanmerking te komen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de uitkering, tot maximaal 100% van het verzekerde bedrag. Het is mogelijk om te kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel, bijvoorbeeld 45% of 55%. Daardoor daalt de premie, maar zal pas een uitkering volgen als het minimale percentage van arbeidsongeschiktheid wordt bereikt, waarbij onze ervaring leert dat de kans op een discussie met de verzekeraar over het vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid groter wordt.

Het verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag wordt bij het afsluiten van de AOV bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de 3 voorliggende jaren. Daarvan mag maximaal 80% (soms 90%) worden verzekerd.

Een ander (en wellicht beter) uitgangspunt om het verzekerde bedrag te bepalen, is om na te gaan welk bedrag benodigd is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag. De componenten premie en verzekerd bedrag zijn lineair aan elkaar gekoppeld. Anders gesteld: als het verzekerde bedrag bijvoorbeeld met 10% stijgt, dat stijgt ook de premie met 10%. Het verzekerde bedrag is bij een AOV gebruteerd. De uitkering uit een AOV wordt fiscaal belast. De betaalde premies voor een AOV zijn volledig fiscaal aftrekbaar.

Indexering

Bij het afsluiten van een AOV kan gekozen worden voor indexering van het verzekerde bedrag en/of een indexering van de uitkering. Vaak wordt de indexering gekoppeld aan de CBS index maar indexering op basis van een vast percentage is mogelijk. Een geïndexeerde stijging van het verzekerde bedrag heeft automatisch een stijging van de premie tot gevolg. Het alternatief voor indexering is de keuze voor een gelijkblijvend verzekerd bedrag of een gelijkblijvende uitkering.

Beoordelingscriteria bij arbeidsongeschiktheid

Bij het afsluiten van een AOV kan gekozen worden uit diverse beoordelingscriteria bij arbeidsongeschiktheid. Beoordeling op basis van het eigen beroep is de meest veilige vorm.

In geval van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of het eigen beroep nog kan worden uitgeoefend.

Een ander criterium is passende arbeid. Bij passende arbeid wordt gekeken naar werk dat gezien de opleiding en vaardigheden nog gedaan kan worden. Het criterium gangbare arbeid is een nog ruimer begrip. Hierbij wordt gekeken naar al het werk dat nog voorhanden is, zonder dat gekeken worden naar opleiding en vaardigheden. De keuze voor gangbare of passende arbeid leidt tot een lagere premie, maar de kans op een uitkering wordt aanzienlijk kleiner.

Tariefsoort

Bij het afsluiten van een AOV kan worden gekozen uit het combitarief of het standaard tarief.

Het combitarief kan aantrekkelijk zijn voor jongere ondernemers. Bij aanvang van de verzekering is de premie lager en naar mate de leeftijd stijgt, stijgt ook de premie. Het standaard tarief gaat uit van een hogere aanvangspremie, maar gedurende de looptijd van de verzekering stijgt de premie niet meer, tenzij gekozen is voor een geïndexeerd verzekerd bedrag.

Conclusie

Zoals blijkt zijn er veel factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie. Dat vergt dus maatwerk. Niet voor niets wordt een AOV door de overheid gezien als een financieel complex product. Een goed en gedegen advies is daarbij van groot belang. De specialisten van Henst & Lunsen zijn hier al meer dan 15 jaar dagelijks mee bezig tot tevredenheid van veel relaties. Ook de toegevoegde waarde van optimaal en vakkundig advies ervaren? Start hier uw offerteverzoek

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers komt dichterbij

De contouren van de verplichte AOV voor ZZP-ers worden langzaam zichtbaar.<br /> <br /> Er is nog geen akkoord, maar de uitwerkingen van de plannen worden wel voorgelegd aan de diverse achterbannen. De verwachting is dat de verplichte AOV medio 2024 zal worden ingevoerd. Het UWV zal voor

Lees verder
26-10-2022

Verscherpte acceptatierichtlijnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zien we dat verzekeraars hun acceptatierichtlijnen verscherpen als gevolg van de corona-crisis. Elke aanvraag van een nieuwe verzekering wordt kritisch bekeken en naast het gebruikelijke aanvraagformulier wordt extra informatie opgevraagd om te beoordelen of de aangevraagde verzekering acceptabel is.<br /> <br /> Lopende

Lees verder
26-10-2022

Reaal AOV voegt HelloEnergy toe aan preventieservice Reaal Lijfwacht

Reaal AOV heeft de pilot met HelloEnergy succesvol afgerond. Tijdens de pilot hebben 20 klanten van Reaal AOV de online dienstverlening van het HelloEnergy-programma uitvoerig getest. De pilot was erop gericht om de energiebalans van ondernemers te verbeteren. Door de succesvolle resultaten en positieve ervaringen

Lees verder
26-10-2022

Wordt het voorkomen van arbeidsongeschiktheid onderschat?

In mijn gesprekken die ik als adviseur met relaties heb, gaat het vaak over de vraag hoe verzekeraars omgaan met uitkeren op het moment dat je als verzekerde arbeidsongeschikt raakt. Deze vraag is natuurlijk van groot belang. Het is immers de belangrijkste reden om een

Lees verder
26-10-2022

Premies inkomensverzekeringen stijgen door lage rente

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.<br /> <br /> Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag special die gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van

Lees verder