AFM rapport signaleert onzorgvuldige advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Uit AFM onderzoek
(april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering
over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak
onzorgvuldig te werk gaan. 

In de
gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt
door marktpartijen als oorzaak

Uit AFM onderzoek (april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak onzorgvuldig te werk gaan.


In de gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt door marktpartijen als oorzaak genoemd dat advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen vaak geen specialisatie is onder adviseurs, zoals dit wel het geval is bij advies over hypotheken. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de meeste adviseurs slechts enkele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen per jaar adviseren. Hierdoor is de ervaring van deze adviseurs met advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen beperkt.


Klanten lijken onvoldoende bereid te zijn tijd en geld te steken in advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.Terwijl juist voor zelfstandigen het van groot belang is dat zij zorgvuldig worden geadviseerd over het afdekken van het risico op arbeidsongeschiktheid. Klanten moeten immers een lastige afweging maken tussen het op dit moment dragen van de premie en het mogelijke risico hun werkzaamheden in de toekomst niet meer te kunnen uitoefenen. Bovendien zijn de productkenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen vaak moeilijk te begrijpen voor de klant. De adviseur heeft een belangrijke rol in dit proces. Juist dankzij zijn deskundigheid en ervaring, kan hij de klant bij de hand nemen en hem adviseren over een oplossing die bij hem past.


Opvallend is dat de dossiers die de AFM tijdens dit onderzoek als voldoende of goed heeft bestempeld, alle afkomstig zijn van zelfstandige adviseurs. Uit het onderzoek blijkt dat de zelfstandig adviseurs die goed adviseren een aantal elementen gemeen hebben. Ten eerste hebben zij zich in enige mate gespecialiseerd in advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Daarnaast hebben zij een zorgvuldige procedure of format opgesteld voor hun advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Kanttekeningen Henst & Lunsen / AOVspecialist.nl op het AFM rapport;

In het rapport stelt de AFM dat "onvoldoende inventarisatie leidt tot een risico op een te uitgebreide verzekeringsdekking voor de individuele klant". Als voorbeeld noemt AFM "dat in 97% van de adviesdossiers voor een arbeidsongeschiktheidsdrempel van 25% wordt gekozen en in 82% van de adviesdossiers voor een sommenverzekering". Binnen het actuele marktaanbod is dit echter goed verklaarbaar;

Kijken we naar de AOV classificatie (II) van branche-organisatie Adfiz dan zien we dat van de 62 onderzochte AOV producten er slechts 16 als schadeverzekering kunnen worden gekwalificeerd en de overige 46 als sommenverzekering.

Mits een adviseur toegang heeft tot een voldoende breed marktaanbod hoeft een sommendekking niet perse duurder te zijn als een schadeverzekering. Neem bijvoorbeeld verzekeraar Allianz die een schadevariant biedt (Essentie AOV) tegen identieke premiestelling als haar sommenvariant (Absoluut).

Het verhogen van de arbeidsongeschiktheidsdrempel (standaard 25%) als instrument om premie te besparen, zien wij als riskante optie in het bijzonder voor de veiliger beroepsklassen 1 & 2. De doorgaans beperkte premiebesparing bij een hogere arbeidsongeschiktheidsdrempel weegt niet op tegen de discussie bij uitkeren zoals wij die vaak zien ontstaan bij vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wellicht mag ik in dit kader de AFM citeren uit haar rapport AOV voor zelfstandigen van juni 2011; "Door een verkeerde keuze of een verkeerd advies kan een goede AOV zo alsnog resulteren in een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid onvoldoende toegevoegde waarde biedt voor de klant." Ook door het verhogen van de arbeidsongeschiktheidsdrempel kan de dekking dusdanig worden beperkt, dat niet langer sprake is van een nuttig product."

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Amersfoortse introduceert de 2.5 AOV met beperkte uitkeringsduur

De Amersfoortse introduceert met de AOV 2.5 een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 of maximaal 5 jaar uitkering volgens het beroepscriterium.  Als u na deze periode nog steeds arbeidsongeschikt bent,  stopt de uitkering én de verzekering. U bent dan dus niet meer verzekerd

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Herpositionering Aegon AOV

Verzekeraar Aegon komt per 1 juli 2015 met een herpositionering van haar bestaande AOV producten ; Variant Ongevallen Variant Ongevallen en ziekten exclusief psychische ziekten Variant Ongevallen en ziekten inclusief psychische ziekten   De belangrijkste verbeterpunten van deze herpositionering zijn;   Uitbreiding met risicoklasse 5 Nu definieerbaar

Lees verder
26-10-2022

Actie bij Allianz AOV's

Verzekeraar Allianz houdt een AOV actie voor aanvragen over de periode 1 oktober 2015 tot 31 december 2015; Nieuwe AOV verzekerden betalen het eerste jaar  10/12 van de jaarpremie en krijgt daarmee twee maanden gratis. De actie geldt uitsluitend voor aanvragen ingediend voor 31-12-2015.   Tevens

Lees verder
26-10-2022

Reaal pakt voorwaarden AOV aan – 8-2-2016

Reaal heeft de voorwaarden voor zijn AOV's onder handen genomen en op diverse punten aangepast, in het voordeel van de klant, stelt de verzekeraar. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari van dit jaar.   De veranderingen betekenen bijvoorbeeld dat klanten nu een

Lees verder