AOV : duurder, strenger, selectiever

De markt
voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dynamisch.  Nieuwe aanbieders, transparantie over de
premies en condities en wetgeving hebben geleid tot een markt waarin
premies tussen 2006 en 2012 flink
daalden. Maar inmiddels lijkt de bodem bereikt. De winstmarges van veel
verzekeraars zijn flinterdun of er wordt

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dynamisch. Nieuwe aanbieders, transparantie over de premies en condities en wetgeving hebben geleid tot een markt waarin premiestussen 2006 en 2012 flink daalden. Maar inmiddels lijkt de bodem bereikt. De winstmarges van veel verzekeraars zijn flinterdun of er wordt verlies geleden. Wat zijn de direct merkbare gevolgen?


Hogere premies

Met name de tarieven voor zwaardere beroepen stijging fors; tot wel 30%. Maar ook voor zakelijke dienstverleners stijgen de premies van verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Delta Lloyd gemiddeld met 12%.

Niet iedere verzekeraar verhoogt de premies, of verhoogt - zoals Amersfoortse -alleen de tarieven van de risicovollere beroepen. Detariefverschillen nemen daardoor toe. Een goed en breed vergelijk van voorwaarden en de gemiddelde premie over een wat langere termijnwordt daardoor nog belangrijker.


Lagere administratieve kosten

Verzekeraars verlagen de administratieve kosten door te reorganiseren. Keerzijde hiervan is dat doorlooptijden oplopen.


Lagere schadelast

Verzekeraars beperken de schade op diverse manieren:


1) Strengere controle bij schade

De frauderichtlijnen zijn recent aangescherpt. Bij schade wordt strenger gecontroleerd of de opgegeven informatie juist en volledig is.

2) Taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf

De bepaling staat in bijna alle voorwaarden: bij ondernemers met personeel en/of medevennoten kan worden gekeken naar aanpassing of verschuiving van werkzaamheden bij arbeidsongeschikt­heid. De impact hiervan , met name ook op de medevennoten en de onderlinge verstandhouding, wordt zwaar onderschat.


3) Reïntegratie verbeteren

Betere reïntegratie is in belang van zowel verzekeraar als ondernemer. Maar de effecten daarvan op de schadelast zijn op de korte termijn beperkt.


4) Strengere selectie aan de poort

verzekeraars worden selectiever, mede onder invloed van de herverzekeraar. De gevolgen daarvan zijn:

  • Toename uitsluitingen en individuele premie-opslagen
  • Vaker afwijkende acceptatie met lagere eindleeftijd en/of langere wachttijd
  • Vaker non-acceptatie. Een "aandoening" als ADHD is voor diverse verzekeraars aanleiding om een aanvraag niet in behandeling te nemen.

Ook de inspanningen van een goede adviseur nemen hierdoor toe: hij/zij moet vaker uitsluitingen toetsen op redelijkheid en marktconformiteit. Dat toetsen loont overigens! Met regelmaat kan bij goed zoeken alsnog een alternatief gevonden worden dat beter past (dus ook de meerwaarde van een goede adviseur neemt toe.)


5) Meer uitsluitingen van vermeend gevaarlijke sporten

Het beoefenen van een bepaalde hobby kan een belangrijk criterium in het AOV-traject zijn.

Diverse verzekeraars sluiten gevaarlijke sporten van dekking uit of accepteren dit alleen met een opslag . Dit geldt onder andere voor Kite-surfen en gemotoriseerde sporten .

Een aantal verzekeraars verzekert deze sporten (nog) wel; één verzekeraar sluit zelfs geen enkele sport (behoudens luchtacrobatiek) uit.


Conclusies

Nu de marges onder druk staan, worden verzekeraars strenger en selectiever. Door premiestijgingen zijn ook de verschillen tussen aanbieders toegenomen.

Wie nu een AOV wil afsluiten of wil oversluiten doet er verstandig aan zich in ieder geval breed te oriënteren of gebruik te maken van een gespecialiseerde adviseur, zeker als er sprake is van medicijngebruik, bestaande medische aandoeningen of bijzondere hobby's


Dit artikel geschreven door onze adviseur Norbert Bakker is tevens gepubliceerd op Sprout.nl en Higherlevel.nl

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden premieverhoging AOV

De volgende in de rij van premieverhoging arbeidsongeschiktheidsverzekering is Nationale Nederlanden. Per 1 juli zullen bestaande cliënten met een Nationale Nederlanden AOV worden geconfronteerd met een premieverhoging per eerstkomende hoofdpremievervaldatum afhankelijk van de beroepsklasse.    Beroepsklasse 1 en 2 stijging 10% Beroepsklasse 3 ongewijzigd Beroepsklasse 4

Lees verder
26-10-2022

Generali AOV Premieverhoging en wijziging voorwaarden

PremieverhogingDoor het groeiend aantal (langdurige) claims geeft ook Generali helaas te kennen de premie moeten verhogen. Dit geldt voor de premie van de beroepsklassen 2, 3 en 4: Klasse Verhoging 1 0% 2 5% 3 10% 4 14% 5 0% Voor verzekeringen die na 31

Lees verder
26-10-2022

Nieuw dienstverlenings-document aanstaande

Financiële dienstverleners, zoals Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs, zijn al een aantal jaren wettelijk verplicht om klanten een dienstverleningsdocument (DVD) aan te bieden. In dit document wordt op algemene wijze de diensten, vergoeding en eventuele verbintenissen met banken of verzekeraars beschreven. Doel van de DVD

Lees verder
26-10-2022

Fiscale kolder in verzekeringsland

Vragen voorgelegd aan Kennisgroep Verzekeringsproducten Bureau D & O heeft enkele vragen voorgelegd aan de Kennisgroep Verzekeringsproducten. Deze vragen vindt u hieronder, met een weergave van het door de Kennisgroep gegeven antwoord. Vraag 1 Is het voor de consument bij de aangifte IB toegestaan om

Lees verder