Geschillencommissie Kifid fluit TAF weer terug

Uitspraak Kifid 
(2015-044) 5-2-2015  - TAF  (risicodrager
Quantum Leben )


Een verzekerde met sinds juli respectievelijk november 2008 een
drietal TAF Zelfstandigenplan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een
totaal verzekerd bedrag van 4.000,- Euro per maand. Op  11 januari 2010 moet mijnheer gebruik maken
van zijn verzekering wegens

Uitspraak Kifid (2015-044) 5-2-2015 - TAF (risicodrager Quantum Leben )

Een verzekerde met sinds juli respectievelijk november 2008 een drietal TAF Zelfstandigenplan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een totaal verzekerd bedrag van 4.000,- Euro per maand. Op 11 januari 2010 moet mijnheer gebruik maken van zijn verzekering wegens rugklachten. In maart 2011 is de uitkering verlaagd in verband met een melding van verzekerde dat zijn herstel voorspoedig gaat. Helaas moet verzekerde in mei 2011 bij verzekeraar melden dat bij hem het Lynch Syndroom (vorm van dikkedarmkanker) is geconstateerd.

TAF heeft echter op 27-7-2011 naar verzekerde bericht gebruik te gaan maken van de en-bloc clausule. Deze uitoefening betekent naast verhoging van premie tevens wijziging van verzekeringsvoorwaarden. In de nieuwe voorwaarden staat echter opgenomen dat "verzekerde opnieuw een claim kan indienen als de verzekerde 180 dagen volledig en aaneengesloten heeft gewerkt". Hiermee zou er geen recht op uitkering bestaan voor mijnheer.

Hoewel mijnheer zijn dekking kan opzeggen bij gebruikmaking van de en-blocbepaling , zijn de deuren naar andere verzekeraars op medische gronden gesloten. De nadelige gevolgen vanwege de inschattingsfouten van TAF kan zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet afwentelen op verzekerde, zo is gelukkig het oordeel van de geschillencommissie.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

AFM rapport signaleert onzorgvuldige advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Uit AFM onderzoek (april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak onzorgvuldig te werk gaan.  In de gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt door marktpartijen als oorzaak

Lees verder
26-10-2022

Amersfoortse introduceert de 2.5 AOV met beperkte uitkeringsduur

De Amersfoortse introduceert met de AOV 2.5 een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 of maximaal 5 jaar uitkering volgens het beroepscriterium.  Als u na deze periode nog steeds arbeidsongeschikt bent,  stopt de uitkering én de verzekering. U bent dan dus niet meer verzekerd

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Herpositionering Aegon AOV

Verzekeraar Aegon komt per 1 juli 2015 met een herpositionering van haar bestaande AOV producten ; Variant Ongevallen Variant Ongevallen en ziekten exclusief psychische ziekten Variant Ongevallen en ziekten inclusief psychische ziekten   De belangrijkste verbeterpunten van deze herpositionering zijn;   Uitbreiding met risicoklasse 5 Nu definieerbaar

Lees verder
26-10-2022

Actie bij Allianz AOV's

Verzekeraar Allianz houdt een AOV actie voor aanvragen over de periode 1 oktober 2015 tot 31 december 2015; Nieuwe AOV verzekerden betalen het eerste jaar  10/12 van de jaarpremie en krijgt daarmee twee maanden gratis. De actie geldt uitsluitend voor aanvragen ingediend voor 31-12-2015.   Tevens

Lees verder