Nieuw voorwaarden Amersfoortse AOV

Met ingang van 1 december 2009 voert De Amersfoortse voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering nieuwe voorwaarden . De voorwaarden (model 183) zijn aldus de Amersfoortse opmaakt op taalniveau B1.  Inhoudelijk vallen de wijzigingen wel mee hoewel we blij zijn dat ook de Amersfoortse nu de omschrijving inkomen

Met ingang van 1 december 2009 voert De Amersfoortse voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering nieuwe voorwaarden . De voorwaarden (model 183) zijn aldus de Amersfoortse opmaakt op taalniveau B1. Inhoudelijk vallen de wijzigingen wel mee hoewel we blij zijn dat ook de Amersfoortse nu de omschrijving inkomen goed in de voorwaarden heeft opgenomen. Wij sommen de belangrijkste aanpassingen voor u op:

  • Betere en ruimere definitie inkomen DGA
  • Optierecht eens in de 3 jaar 20% verhogen zonder medische vragen (was 2 jaar)
  • Wachttijd zwangerschapsuitkering 1 jaar
  • Tot 90% verzekeren van referentie inkomen mogelijk
  • Vergelijkingsinkomen op basis CBS loonindex

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

AOVspecialist.nl sponsor 1e herenteam LTV Meijenhagen

AOVspecialist.nl sponsort het eerste herenteam van LTV Meijenhagen te De Bilt.<br /> Meijenhagen 1 is momenteel koploper in de voorjaarscompetitie KNLTB 4e klasse. Vasthouden heren!

Lees verder
26-10-2022

Movir - tariefsverlaging - verbetering voorwaarden

Movir, de gespecialiseerde arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor medische beroepen en zakelijke professionals zal per 1 januari 2011 een tariefsverlaging doorgevoeren. De beroepsdekking van Movir heeft  per 1 juni 2010 tevens geen taakverschuiving binnen de eigen onderneming meer.  De tariefsverlaging verschilt per beroepsgroep is verder afhankelijk van leeftijd

Lees verder
26-10-2022

Wijziging uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inkomenverzekeraars dienen voor periodieke uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte en ongeval voor uiterlijk 1-1-2011 loonbelasting / premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in te houden. Voor verzekerden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal dus straks een netto uitkering worden verstrekt. Belangrijk is uiteraard dat verzekeraar

Lees verder
26-10-2022

Unim tariefsverlaging - verbetering voorwaarden

Per 28-09-2010 zijn er de nodige wijzigingen aangebracht binnen het AOV productenpallet van Reaal. Voor nieuwe verzekerden binnen de Unim arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn op zorgvuldige wijze in premie verlaagd. De tariefsverlaging voor de witte boorden is 15%, voor de meeste "witte jassen" zo'n 10%.  Nieuw is

Lees verder
26-10-2022

Contractstermijn van AOV verzekering 36 maanden

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 bekend gemaakt dat zij een nieuwe bedrijfsregeling hebben ingesteld waardoor de maximale contracttermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen, waaronder dus ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 36 maanden zal zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De nieuwe bedrijfsregeling zal

Lees verder