Over de verplichte AOV en het alternatief

Demissionair minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Zelfstandige IB-ondernemers worden verplicht verzekerd, ongeacht personeel. Partners en bepaalde zelfstandigen zijn uitgesloten. Er is een opt-out mogelijkheid voor een reguliere AOV, mits aan minimale dekkingseisen wordt voldaan. Bestaande AOV's hebben eerbiedigende werking onder voorwaarden. De verplichte verzekering dekt arbeidsongeschiktheid met een wachttijd van 1 jaar en uitkering tot AOW-leeftijd. De premie is gebaseerd op belastbare winst met een verwacht percentage van 6,5%. Zelf een private AOV afsluiten biedt mogelijk betere dekking. Neem contact op met Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs voor een vrijblijvende marktscan.

Demissionair minister Van Gennip heeft onlangs het langverwachte wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Uiteraard kan het wetsvoorstel nog worden aangepast na de termijn van consultatie (tot 15 juli 2024) en moet de wet nog worden aangenomen door de 2e en 1e kamer. Maar hiermee worden de contouren van de nieuwe wet langzaam maar zeker zichtbaar.

Wie worden er verplicht verzekerd?

Ben je IB- ondernemer en geniet je winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting? Dan word jij straks verplicht verzekerd. Het maakt daarbij niet uit of je wel of geen personeel in dienst hebt.

De partners van zelfstandigen die zelf meewerken in de onderneming en dat niet doen als werknemer of als zelfstandig ondernemer vallen niet onder de kring van verzekerden, net als zelfstandigen met resultaat uit overige werkzaamheden en directeur-grootaandeelhouders

Opt-out mogelijkheid na inwerkingtreden van de verplichte AOV

Als de verplichte AOV eenmaal in werking is getreden is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten (privaatrechtelijk) door middel van een opt-out werking. Zo moet worden voldaan aan het vereiste van minimale dekking die gelijk is aan de verplichte verzekering:

  • een wachttijd van maximaal één jaar;
  • bij arbeidsongeschiktheid een uitkering tot ten minste de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • bij arbeidsongeschiktheid een uitkering die qua hoogte ten minste gelijk is aan de uitkering die de publieke verzekering zou bieden;
  • arbeidsongeschikt is diegene, die als gevolg van ziekte of gebrek niet meer met arbeid ten minste het wettelijk minimumloon per maand kan verdienen;
  • er worden geen medische uitsluitingen gesteld.

Eerbiedigende werking van een reeds lopende AOV

Daarnaast komt er, ook onder bepaalde voorwaarden, een eerbiedigende werking voor reeds lopende reguliere (privaatrechtelijke) AOV’-s. Het kan daarom zeker lonend zijn om nu vast te kijken naar een private AOV. Je hebt dan immers het financiële risico nu al afgedekt en je kunt kiezen voor een betere dekking dan die van de verplichte AOV. Alle reden om dus nu al in actie te komen en te kijken of een private AOV voor jou passend is. Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende marktscan.

Arbeidsongeschiktheidscriterium en wachttijd
De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit als je als zelfstandige niet meer in staat bent om met werken ten minste het wettelijk minimumloon per maand te verdienen. Er geldt een eigen risico termijn (wachttijd) van 1 jaar voordat een uitkering volgt. Na afloop van de wachttijd volgt een toetsing waarin wordt bepaald of je als zelfstandige in staat bent met algemeen geaccepteerd werk ten minste het wettelijk minimum loon per maand te verdienen. Ben je nog wel in staat om als zelfstandige een inkomen te verdienen ter hoogte van het wettelijk minimum loon of meer, dan ontvang je geen uitkering.

De maximale uitkering en de premie

De uitkering die je als zelfstandig ondernemer maximaal kunt ontvangen (bij volledige arbeidsongeschiktheid) is maximaal 100% van het wettelijk minimum loon.

De maatstaf voor premieheffing is de belastbare winst uit onderneming. Voor de premiegrondslag geldt dat de belastbare winst uit onderneming vermeerderd wordt met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De maximale premiegrondslag is 142,86% van het wettelijk minimum loon, dus gelijk aan de maximale uitkeringsgrondslag. Als het bedrag dat de zelfstandige aan winst uit onderneming heeft, minder is dan dat bedrag, betaalt hij een lager bedrag aan premie. Als de zelfstandige een hoger bedrag aan winst uit onderneming heeft dan dat bedrag, betaalt hij premie over het maximum van 142,86% van het wettelijk minimum loon.

Het UWV stelt jaarlijks het premiepercentage vast, inclusief het jaar waarvoor dat premiepercentage geldt. Dit gebeurt voor de start van het kalenderjaar. In de consultatiedocumenten wordt aangegeven dat de verwachting is dat het premiepercentage ongeveer 6,5% zal zijn, wat ongeveer overeenkomt met een maximale premie van € 195,-- bruto per maand (fiscaal aftrekbaar).


Wachten op de verplichte AOV of zelf een (private) AOV afsluiten?


Je kunt natuurlijk wachten op de verplichte AOV. Maar als je zelf nog niets hebt geregeld op dit gebied loop je tot die tijd wel een groot financieel risico. Bovendien moet je de verplichte AOV zien als slechts een basisvoorziening. Je kunt er ook voor kiezen om een reguliere/private AOV af te sluiten. Onderstaand tref je twee voorbeeldberekeningen aan ter vergelijking met de verplichte AOV.

Uitgangspunten:

· Een IT/ICT consultant van 30 jaar

· Een verzekerd bedrag van € 27.600,-- bruto per jaar

· Een eigen risico termijn van 1 jaar

· Een geïndexeerde uitkering van 2%

· Een uitkering tot 68 jaar

· Een uitkeringsdrempel van 25%

· Een arbeidsongeschiktheidscriterium van gangbare arbeid

· Een fiscaal aftrekbare premie


Aanvangspremie

Allianz Absoluut AOV € 40,-- per maand

Movir Momentum Schade AOV € 41,-- per maand

Movir Momentum Sommen AOV € 43,-- per maand

Gemiddelde premie over een periode van 30 jaar

Allianz Absoluut € 115,-- per maand

ASR Flexibele AOV € 120,-- per maand

Goudse Ondernemers AOV € 122,-- per maand

Premie op basis van de zelfde uitgangspunten maar dan voor het beroep fysiotherapeut:

Aanvangspremie

Movir Momentum Schade AOV € 70,-- per maand

Movir Momentum Sommen AOV € 75,-- per maand

ASR Verzekeringen flexibele AOV € 83,-- per maand

Gemiddelde premie over een periode van 30 jaar

ASR flexibele AOV € 220,-- per maand

Avero Achmea Continu 7 klassen € 226,-- per maand

Goudse ondernemers AOV € 240,-- per maand


Hoe verdere?

Neem contact op met de RADI AOVspecialisten van Henst & Lunsen Adviseurs. Zij helpen je verder met het vinden van een passende AOV. Bel 0342-401 945 of laat je gegevens achter op onze website Je ontvangt dan een geheel vrijblijvende én kosteloze marktscan waarin we diverse verzekeraar met elkaar vergelijken op basis van de uitgangspunten die jij wilt verzekeren.


NB: aan voorgaande informatie en getoonde indicatieve premies kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

25-06-2024

NIEUW: no-claimregeling voor klanten met een Movir Beroeps-AOV

Nieuwe en bestaande Movir klanten met een beroeps AOV gaan profiteren van een nieuwe no claimregeling per 1-1-2025

Lees verder
05-07-2024

Kortingsregeling Klaverblad AOV verlengt tot 31-12-2024

Goed nieuws: Klaverblad AOV-kortingsactie is verlengd!

Lees verder
17-07-2024

Advocaten: BAZ gaat nauwelijks tot uitkeringen leiden

Advocaten vrezen dat de voorgestelde BAZ-regeling niet effectief zal zijn in het bieden van voldoende uitkeringsrechten tegenover de verplichte premiebetalingen. Ze zien de regeling als te theoretisch en oneerlijk tegenover zelfstandigen die al adequaat verzekerd zijn

Lees verder