Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Premieverlaging

Vanaf 11 april a.s. worden de tarieven voor nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verlaagd bij verzekeraar De Goudse.

Uitbreiding Ondernemers-AOV

En er is meer. De Goudse heeft hard gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de Ondernemers-AOV. Voor nieuw aan te vragen verzekeringen sinds 30 november 2023 hebben we belangrijke uitbreidingen gerealiseerd:

  • Zuivere beroepsdekking: Taakverschuiving of aanpassing van werkzaamheden is niet langer van toepassing.
  • Maximale acceptatieleeftijd verhoogd: Een verzekering moet minimaal 6 jaar actief kunnen zijn. Verzekerden met een eindleeftijd van 68 jaar hebben nu een maximale acceptatieleeftijd van 62 jaar. Ook het optierecht valt hieronder.
  • Uitgebreid tijdelijke schorsing: Opschorting van de dekking is nu mogelijk voor maximaal 1,5 jaar tegen een verlaagd tarief van 8% van de geldende premie.
  • Verhoogd optierecht: Het verzekerd bedrag kan nu met maximaal 15% worden verhoogd.
  • Verbeterde eigenrisicotermijn bij een 2e claim: De eigenrisicotermijn wordt niet opnieuw toegepast als een verzekerde zich binnen 30 dagen na herstel opnieuw arbeidsongeschikt meldt. Deze termijn is verruimd naar 90 dagen.
  • Uitkering ouderschapsverlof: Verzekerden zonder zwangerschapsdekking ontvangen nu een uitkering van 7 dagen bij geboorte of adoptie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de Goudse Ondernemers AOV. Bel ons op 0342-401945 of stuur ons uw vragen per mail

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder