Taalkundig geschil gezondheidsverklaring AOV

Uitspraak Kifid  (2015-078) publicatiedatum 13-3-2015
Betrokken verzekeraar: Loyalis Schade NV
Een kandidaat-verzekerde  moet bij het aanvragen van een AOV de vragen
op een gezondheidsverklaring naar waarheid beantwoorden (art. 7:928 BW).  Zo ook de vraag of zij "de afgelopen 36
maanden onder behandeling of controle is

  • Uitspraak Kifid (2015-078) publicatiedatum 13-3-2015
  • Betrokken verzekeraar: Loyalis Schade NV

Een kandidaat-verzekerde moet bij het aanvragen van een AOV de vragen op een gezondheidsverklaring naar waarheid beantwoorden (art. 7:928 BW). Zo ook de vraag of zij "de afgelopen 36 maanden onder behandeling of controle is geweest bij huisarts, bedrijfsarts, specialist of ander (para) medisch hulpverlener". Mevrouw vult hierop als antwoord "Nee" in.

In een latere claimfase stelt verzekeraar dat zij wel een huisarts heeft bezocht de afgelopen 36 maanden. Dit betrof echter een eenmalig consult in verband met overgangsklachten en geen "controle" noch een "behandeling". Verzekeraar heeft de dekking beeindigd op basis van de wettelijke mededelingsplicht.

Het Kifid stelt mevrouw in het gelijk op basis van de contra preferentem regel, waarbij voor de meest gunstige uitleg voor de tegenpartij moet worden gekozen. De verzekeraar zal de verzekering in kracht moeten herstellen en moeten uitkeren.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Geschillencommissie Kifid fluit TAF weer terug

Uitspraak Kifid  (2015-044) 5-2-2015  - TAF  (risicodrager Quantum Leben ) Een verzekerde met sinds juli respectievelijk november 2008 een drietal TAF Zelfstandigenplan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een totaal verzekerd bedrag van 4.000,- Euro per maand. Op  11 januari 2010 moet mijnheer gebruik maken van zijn verzekering wegens

Lees verder
26-10-2022

AFM rapport signaleert onzorgvuldige advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Uit AFM onderzoek (april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak onzorgvuldig te werk gaan.  In de gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt door marktpartijen als oorzaak

Lees verder
26-10-2022

Amersfoortse introduceert de 2.5 AOV met beperkte uitkeringsduur

De Amersfoortse introduceert met de AOV 2.5 een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 of maximaal 5 jaar uitkering volgens het beroepscriterium.  Als u na deze periode nog steeds arbeidsongeschikt bent,  stopt de uitkering én de verzekering. U bent dan dus niet meer verzekerd

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Herpositionering Aegon AOV

Verzekeraar Aegon komt per 1 juli 2015 met een herpositionering van haar bestaande AOV producten ; Variant Ongevallen Variant Ongevallen en ziekten exclusief psychische ziekten Variant Ongevallen en ziekten inclusief psychische ziekten   De belangrijkste verbeterpunten van deze herpositionering zijn;   Uitbreiding met risicoklasse 5 Nu definieerbaar

Lees verder