Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers komt dichterbij

De contouren van de verplichte AOV voor ZZP-ers worden langzaam zichtbaar.

Er is nog geen akkoord, maar de uitwerkingen van de plannen worden wel voorgelegd aan de diverse achterbannen. De verwachting is dat de verplichte AOV medio 2024 zal worden ingevoerd. Het UWV zal voor

De contouren van de verplichte AOV voor ZZP-ers worden langzaam zichtbaar.

Er is nog geen akkoord, maar de uitwerkingen van de plannen worden wel voorgelegd aan de diverse achterbannen. De verwachting is dat de verplichte AOV medio 2024 zal worden ingevoerd. Het UWV zal voor de uitvoering gaan zorgdragen.

Wat wordt de hoogte van de premie en van het verzekerde bedrag?

In het voorstel zou de hoogte van de premie inkomensafhankelijk worden, met een maximale premie van € 200,-- bruto per maand. Hiermee kan een zelfstandige een dekking krijgen van maximaal

€ 1.600,-- bruto per maand. De uitkering zal niet hoger zijn dan het minimum loon.

Hoogte premie is mede afhankelijk van de gekozen eigen risico termijn

Zelfstandigen kunnen straks kiezen uit een wachttijd van een half jaar, één jaar of twee jaar.

De standaard wachttijd wordt één jaar. De keuze voor een langere wachttijd zorgt voor een lagere premie.

Wat gebeurt er met bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

ZZP-ers die al een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of liever zelf afsluiten, ontvangen vrijstelling van de verplichte AOV. De verzekering moet dan wel minstens gelijkwaardig zijn aan de verplichte AOV.

Vervolg

Zoals vermeld is er nog geen definitief akkoord en is het dus afwachten hoe de definitieve versie van de verplichte verzekering er uit komt te zien. Het lijkt er op dat de daadwerkelijke invoering nog enkele jaren op zich laat wachten. Wel kunnen we vast voorzichtig concluderen dat het hier gaan om een 'basisverzekering' waarvan de maximale uitkering niet meer zal bedragen dan het minimum loon. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zullen wij u op onze website verder informeren.

Wij bieden een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u op zoek naar een complete arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan contact op met de specialisten van Henst & Lunsen adviseurs. Klik hier voor het aanvragen van een geheel vrijblijvende en kosteloze marktscan. Op basis van de met u besproken uitgangspunten gaan wij voor u op zoek naar de meest passende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Henst & Lunsen adviseurs is al ruim 16 jaar hét intermediair voor inkomensverzekeringen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Bel ons voor een eerste kennismaking op 0342-401 945.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Verscherpte acceptatierichtlijnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zien we dat verzekeraars hun acceptatierichtlijnen verscherpen als gevolg van de corona-crisis. Elke aanvraag van een nieuwe verzekering wordt kritisch bekeken en naast het gebruikelijke aanvraagformulier wordt extra informatie opgevraagd om te beoordelen of de aangevraagde verzekering acceptabel is.<br /> <br /> Lopende

Lees verder
26-10-2022

Reaal AOV voegt HelloEnergy toe aan preventieservice Reaal Lijfwacht

Reaal AOV heeft de pilot met HelloEnergy succesvol afgerond. Tijdens de pilot hebben 20 klanten van Reaal AOV de online dienstverlening van het HelloEnergy-programma uitvoerig getest. De pilot was erop gericht om de energiebalans van ondernemers te verbeteren. Door de succesvolle resultaten en positieve ervaringen

Lees verder
26-10-2022

Wordt het voorkomen van arbeidsongeschiktheid onderschat?

In mijn gesprekken die ik als adviseur met relaties heb, gaat het vaak over de vraag hoe verzekeraars omgaan met uitkeren op het moment dat je als verzekerde arbeidsongeschikt raakt. Deze vraag is natuurlijk van groot belang. Het is immers de belangrijkste reden om een

Lees verder
26-10-2022

Premies inkomensverzekeringen stijgen door lage rente

Niet alleen het leven- en pensioenbedrijf van verzekeraars wordt geteisterd door de lage rentestand, ook inkomensverzekeringen hebben er flink last van.<br /> <br /> Dat signaleert Aegon Adfis in de Prinsjesdag special die gisteren is gepubliceerd. Waar de kranten vol staan over de effecten op de dekkingsgraden van

Lees verder
26-10-2022

Allianz doet niet mee met enbloc verhogingen AOV

Waar verschillende verzekeraars te kennen hebben gegeven hun premies voor de arbeidsongeschiktheidverzekering enbloc te verhogen, geeft verzekeraar Allianz vandaag aan dat "de combinatie van premiegrondslagen geeft voor Allianz geen noodzaak om de premies aan te passen". Allianz geeft met een knipoog naar collegaverzekeraars aan te

Lees verder