Wat is de betekenis van: arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is de persoon die bij arbeidsongeschiktheid de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon in kaart brengt daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Een arbeidsdeskundige kan worden ingezet door een verzekeraar of door een uitvoeringsinstelling maar ook op eigen initiatief of op advies van uw assurantie adviseur.
Een arbeidsdeskundige is goed bekend met de mogelijkheden (waaronder aanpassingen of voorzieningen op de werkplek) , regelingen en subsidies om de duurzame inzetbaarheid van de arbeidsparticipatie te bevorderen, vergroten, te vergemakkelijken of te verbeteren. Sommige inkomensverzekeraars hebben eigen arbeidsdeskundigen in dienst, vaak worden deze werkzaamheden uitbesteed aan gespecialiseerde arbeidsdeskundig adviesbureaus. Arbeidsdeskundigen beschikken over een eigen gedragscode inclusief tuchtrecht onder verantwoording van de SRA.