Aanscherping medisch acceptatiebeleid arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als specialistische adviseurs op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen merken wij in de praktijk dat verzekeraars hun medisch acceptatiebeleid aanscherpen.

Verzekeraars baseren de premie en voorwaarden van een AOV onder andere op het gezondheidsprofiel van de verzekerde. Bij een verhoogd risico kan de verzekeraar een premieopslag berekenen, de voorwaarden aanpassen of besluiten geen verzekering aan te bieden.

Gezondheidsverklaring en het opvragen van medische informatie

Een uitgebreide gezondheidsverklaring vormt de grondslag van de medische beoordeling. Als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat er medische zaken spelen of hebben gespeeld, zal de verzekeraar na het verkrijgen van een door u ondertekende machtiging, nadere informatie opvragen bij de huisarts en/of behandelend specialist.  In sommige situaties is een gericht medisch onderzoek vereist. Op basis van de aanvullende informatie zal de verzekeraar beoordelen of er sprake is van een verhoogd risico. Is er sprake van een nog lopende medische behandeling, dan zal de verzekeraar de medische beoordeling van de aangevraagde verzekering uitstellen tot de behandeling is afgerond.

Psychische aandoeningen

Uit onderzoek blijkt dat een psychische aandoening een steeds vaker voorkomende diagnose is bij mensen die arbeidsongeschikt raken. Verzekeraars scharen veel klachten onder psychische  aandoeningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan burn-out klachten, overspannenheid, ernstige stress, vermoeidheid, depressie en een posttraumatische stressstoornis. Onze ervaring leert dat als er sprake is geweest van voornoemde klachten, verzekeraars arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening steeds vaker uitsluiten van de dekking. Dat kan een permanente uitsluiting zijn gedurende de gehele looptijd van de verzekering, of een uitsluiting met een recht op herbeoordeling na een aantal jaren.

Het belang van goed advies

Als gespecialiseerd adviseur op het gebied van AOV hebben wij brede kennis van de markt, ook als het gaat om het acceptatiebeleid van verzekeraars. Ons advies gaat verder dan alleen het zoeken naar een AOV met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Op basis van uw specifieke situatie kunnen we in goed overleg met u bepalen bij welke verzekeraar we de aanvraag voor uw AOV het beste kunnen indienen.

Meer nieuws


De Verzuim-ontzorgverzekering
Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel...
Lees verder
 
Productverbetering Chubb Cyber Enterprise Risk Management
Chubb heeft onlangs haar cyberverzekering verbeterd. De belangrijkste verbeteringen in de polisvoorwaarden zijn: • In geval van een bedrijfsstilstand wordt de brutowinst in plaats van de nettowinst verg...
Lees verder
 
4 op 10 zzp’ers heeft geen voorziening arbeidsongeschiktheid
Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41% naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzeke...
Lees verder
 
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering broodnodig, of is een broodfonds een alternatief?
Het grote belang van een goede voorziening Als AOV-specialist krijgen we bij Henst & Lunsen adviseurs steeds vaker vragen over het nut en de noodzaak van broodfondsen in relatie tot een arbeidsongeschikt...
Lees verder