AFM; Kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus.

De kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten (execution only) van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus zo oordeelt toezichthouder AFM. 

De AFM geeft na onderzoek van 15 aanbieders en bemiddelaars van execution only-arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets. Sommige toetsen vragen vooral aan de klant of hij zelf vindt dat hij voldoende kennis heeft over het product. Dat blijkt geen betrouwbare methode, oordeelt de toezichthouder.

Bij execution only zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan horen aanbieders te beoordelen of de dienst/product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die dat onvoldoende hebben, dienen een waarschuwing te krijgen en zouden geen gebruik mogen maken van deze dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie draagt bij aan de bescherming van consumenten, hoopt de AFM. Maar de poortwachter verdient nu wel wat aandacht zo blijkt uit het onderzoek van de toezichthouder. 

Meer nieuws


Movir live met Momentum AOV
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir is per 15-1-2021 gestart met Movir Momentum. Deze nieuwe verzekering bestaat uit een sommen- en schadevariant en diverse aanvullende verzekeringen, zoals de Extra Kostenv...
Lees verder
 
Risicoklasse indeling digitale veiligheid online
Het Verbond van Verzekeraars is een van de partijen achter de dinsdag gelanceerde Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risi...
Lees verder
 
Premievaststelling vrijwillige verzekeringen UWV 2021
UWV stelt jaarlijks de premies voor vrijwillige verzekeringen vast.Het kostendekkende premiepercentage Ziektewet voor 2021 is berekend op 9,20 procent. De kostendekkende premie vrijwillige verzekering voor d...
Lees verder
 
Samengaan van Reaal en Movir
Reaal en Movir bundelen in 2021 hun krachten. Movir (onderdeel van Nationale Nederlanden) gaat  de lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal overnemen. De samenvoeging vindt medio februari 2021...
Lees verder