AFM; Kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus.

De kennis- en ervaringstoets bij het zelfstandig afsluiten (execution only) van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een wassen neus zo oordeelt toezichthouder AFM. 

De AFM geeft na onderzoek van 15 aanbieders en bemiddelaars van execution only-arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets. Sommige toetsen vragen vooral aan de klant of hij zelf vindt dat hij voldoende kennis heeft over het product. Dat blijkt geen betrouwbare methode, oordeelt de toezichthouder.

Bij execution only zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan horen aanbieders te beoordelen of de dienst/product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die dat onvoldoende hebben, dienen een waarschuwing te krijgen en zouden geen gebruik mogen maken van deze dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie draagt bij aan de bescherming van consumenten, hoopt de AFM. Maar de poortwachter verdient nu wel wat aandacht zo blijkt uit het onderzoek van de toezichthouder. 

Meer nieuws


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr 2021)
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gaat in op 1 juli 2021. Deze wet zorgt voor extra regels voor het bestuur en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappije...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder
 
Premievaststelling vrijwillige verzekeringen UWV 2021
UWV stelt jaarlijks de premies voor vrijwillige verzekeringen vast.Het kostendekkende premiepercentage Ziektewet voor 2021 is berekend op 9,20 procent. De kostendekkende premie vrijwillige verzekering voor d...
Lees verder
 
Samengaan van Reaal en Movir
Reaal en Movir bundelen in 2021 hun krachten. Movir (onderdeel van Nationale Nederlanden) gaat  de lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal overnemen. De samenvoeging vindt medio februari 2021...
Lees verder