Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Voor nieuwe klanten voert Movir per 2 april 2024 enkele belangrijke wijzigingen door op haar Momentum AOV:

  • De premie voor professionals in de zakelijke dienstverlening en enkele andere beroepen gaat omlaag
  • De premie voor een aantal professionals in de medische sector stijg
  • De aanvangskorting in het eerste jaar stijgt naar 35%
  • Ook keuzemogelijkheid voor doorlopende korting 5% in plaats van aanvangskorting

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder
17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder
23-04-2024

Verbetering AOV voorwaarden Avero per 1-7-2024

Avero voert per 1-7-2024 enkele verbeteringen door in polisvoorwaarden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor nieuwe en bestaande verzekerden

Lees verder
20-06-2024

Over de verplichte AOV en het alternatief

Demissionair minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Zelfstandige IB-ondernemers worden verplicht verzekerd, ongeacht personeel. Partners en bepaalde zelfstandigen zijn uitgesloten. Er is een opt-out mogelijkheid voor een reguliere AOV, mits aan minimale dekkingseisen wordt voldaan. Bestaande AOV's hebben eerbiedigende werking onder voorwaarden. De verplichte verzekering dekt arbeidsongeschiktheid met een wachttijd van 1 jaar en uitkering tot AOW-leeftijd. De premie is gebaseerd op belastbare winst met een verwacht percentage van 6,5%. Zelf een private AOV afsluiten biedt mogelijk betere dekking. Neem contact op met Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs voor een vrijblijvende marktscan.

Lees verder
25-06-2024

NIEUW: no-claimregeling voor klanten met een Movir Beroeps-AOV

Nieuwe en bestaande Movir klanten met een beroeps AOV gaan profiteren van een nieuwe no claimregeling per 1-1-2025

Lees verder