Toelichting Reaal Unim AOV onderhoudsbrief

Verzekeraar Reaal heeft afgelopen weken een onderhoudsbrief
verzonden naar verzekerden met een Reaal Unim
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Aangezien ook dit jaar de inhoud van deze brief vragen oproept vanwege
onvolledige informatie berichten wij u graag aanvullend;


In haar onderhoudsbrief stelt Reaal dat u maximaal 80% mag
verzekeren

Verzekeraar Reaal heeft afgelopen weken een onderhoudsbrief verzonden naar verzekerden met een Reaal Unim arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aangezien ook dit jaar de inhoud van deze brief vragen oproept vanwege onvolledige informatie berichten wij u graag aanvullend;

In haar onderhoudsbrief stelt Reaal dat u maximaal 80% mag verzekeren van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Dat is correct. Vervolgens staat er echter;

"Met het gemiddelde inkomen bedoelen wij het inkomen uit arbeid en/of nettowinst uit uw onderneming zoals u die opgeeft voor de inkomstenbelasting."

Dit is echter onvolledig indien we de van toepassing zijnde voorwaarden bekijken. (Unim 0804-0510 art.3) In volledigheid staat de definitie van het inkomen als volgt beschreven;

Zelfstandig ondernemer/maat in een maatschap/vennoot in vennootschap onder firma (vof )

Het inkomen van de zelfstandig ondernemer, de maat in een maatschap en de vennoot in een vof is zijn aandeel in de winst uit onderneming. Daarbij gaat het om de winst volgens de Wet inkomstenbelasting 2001, zonder bijzondere baten en lasten. Wij gaan uit van definitieve aanslag inkomstenbelasting. Heeft u voor een bepaald jaar nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangen? Dan gaan we voor dat jaar uit van de aangifte inkomstenbelasting. Als u een prognose van de begrote winst van dat jaar heeft, houden we daar ook rekening mee.


Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Het inkomen van de DGA is zijn aandeel in de winst van de BV's in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 waarvan hij DGA is. Bij dit aandeel in de winst tellen wij het bruto jaarinkomen uit arbeid van de verzekerde op. Daarbij gaat het om inkomen uit arbeid zoals de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelt, zonder bijzondere baten en lasten. Wij gaan uit van de definitieve jaarrekening van de BV en de aanslag inkomstenbelasting van de DGA. Is voor een bepaald jaar nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting aan de DGA opgelegd? Dan gaan we voor dat jaar uit van de aangifte inkomstenbelasting. Als er een prognose van de begrote winst van dat jaar beschikbaar is, houden we daar ook rekening mee.

Met name voor DGA's zou vanuit de brief van Reaal de indruk kunnen worden gewekt dat er sprake is van oververzekering aangezien het winstdeel afwijkend staat beschreven. Wij zijn u graag nader van dienst bij eventuele vragen. Belt u ons dan op telefoonnummer 0342-401945 of stuur ons uw vraag per mail.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Nationale Nederlanden stopt met nieuwe individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per 1-1-2015

Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft op 3 september 2014 kenbaar gemaakt dat zij vanaf 1-1-2015 geen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meer aanbiedt. Vanaf dat moment verwijst men naar zusterbedrijf Movir die hiervoor een nader te realiseren product op de markt zal brengen. Dat betekent dus dat de doelgroep

Lees verder
26-10-2022

Geen winstdeling Movir AOV mantel Balieplus

Door de stevige schadelast over 2013 blijft ook de winstdeling dit jaar uit voor AOV verzekerden binnen de mantel van Balieplus. Movir ziet gelukkig wel enig positief effect van haar preventie activiteiten.  De hoge schadelast is voor 70% toe te rekenen aan uitkeringen gerelateerd aan

Lees verder
26-10-2022

Wijziging premievrijstelling arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige beroepsbeoefenaren

Veel zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben geregeld dat het (beroeps)pensioenfonds de pensioenpremie doorbetaalt als zij arbeidsongeschikt raken. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zelf aangeven Tot 1 januari 2015 was premievrijstelling automatisch geregeld. Vanaf 1 januari 2015 moet een deelnemer aan het pensioenfonds zelf aangeven of hij/zij

Lees verder
26-10-2022

Product introductie Movir Soepel & Zeker AOV

De niche verzekeraar Movir is een begrip op AOV gebied waar het inkomensverzekeringen betreft voor de medische beroepen (witte jassen) en de "witte boorden".  Per januari 2015 heeft Movir een nieuw product op de markt gebracht waarmee zij nu ook toegang biedt tot 350 nieuwe

Lees verder
26-10-2022

Taalkundig geschil gezondheidsverklaring AOV

Uitspraak Kifid  (2015-078) publicatiedatum 13-3-2015 Betrokken verzekeraar: Loyalis Schade NV Een kandidaat-verzekerde  moet bij het aanvragen van een AOV de vragen op een gezondheidsverklaring naar waarheid beantwoorden (art. 7:928 BW).  Zo ook de vraag of zij "de afgelopen 36 maanden onder behandeling of controle is

Lees verder