Geen winstdeling Movir AOV mantel Balieplus

Door de stevige schadelast over 2013 blijft ook de winstdeling dit jaar uit voor AOV verzekerden binnen de mantel van Balieplus. Movir ziet gelukkig wel enig positief effect van haar preventie activiteiten.  De hoge schadelast is voor 70% toe te rekenen aan uitkeringen gerelateerd aan

Door de stevige schadelast over 2013 blijft ook de winstdeling dit jaar uit voor AOV verzekerden binnen de mantel van Balieplus. Movir ziet gelukkig wel enig positief effect van haar preventie activiteiten. De hoge schadelast is voor 70% toe te rekenen aan uitkeringen gerelateerd aan psychische aandoeningen als ook gedragsstoornissen.


Advocaten met een Movir arbeidsongeschiktheidsverzekering raden wij aan kosteloos gebruik te maken van de preventiemodule Mentale veerkracht scan - zie Elestia

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Wijziging premievrijstelling arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige beroepsbeoefenaren

Veel zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben geregeld dat het (beroeps)pensioenfonds de pensioenpremie doorbetaalt als zij arbeidsongeschikt raken. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zelf aangeven Tot 1 januari 2015 was premievrijstelling automatisch geregeld. Vanaf 1 januari 2015 moet een deelnemer aan het pensioenfonds zelf aangeven of hij/zij

Lees verder
26-10-2022

Product introductie Movir Soepel & Zeker AOV

De niche verzekeraar Movir is een begrip op AOV gebied waar het inkomensverzekeringen betreft voor de medische beroepen (witte jassen) en de "witte boorden".  Per januari 2015 heeft Movir een nieuw product op de markt gebracht waarmee zij nu ook toegang biedt tot 350 nieuwe

Lees verder
26-10-2022

Taalkundig geschil gezondheidsverklaring AOV

Uitspraak Kifid  (2015-078) publicatiedatum 13-3-2015 Betrokken verzekeraar: Loyalis Schade NV Een kandidaat-verzekerde  moet bij het aanvragen van een AOV de vragen op een gezondheidsverklaring naar waarheid beantwoorden (art. 7:928 BW).  Zo ook de vraag of zij "de afgelopen 36 maanden onder behandeling of controle is

Lees verder
26-10-2022

Geschillencommissie Kifid fluit TAF weer terug

Uitspraak Kifid  (2015-044) 5-2-2015  - TAF  (risicodrager Quantum Leben ) Een verzekerde met sinds juli respectievelijk november 2008 een drietal TAF Zelfstandigenplan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een totaal verzekerd bedrag van 4.000,- Euro per maand. Op  11 januari 2010 moet mijnheer gebruik maken van zijn verzekering wegens

Lees verder
26-10-2022

AFM rapport signaleert onzorgvuldige advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Uit AFM onderzoek (april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak onzorgvuldig te werk gaan.  In de gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt door marktpartijen als oorzaak

Lees verder