Wijziging premievrijstelling arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige beroepsbeoefenaren

Veel zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben geregeld dat het
(beroeps)pensioenfonds de pensioenpremie doorbetaalt als zij arbeidsongeschikt
raken. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Zelf aangeven

Tot 1 januari 2015 was premievrijstelling automatisch geregeld. Vanaf 1
januari 2015 moet een deelnemer aan het pensioenfonds zelf aangeven of hij/zij

Veel zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben geregeld dat het (beroeps)pensioenfonds de pensioenpremie doorbetaalt als zij arbeidsongeschikt raken. Dit heet de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Zelf aangeven

Tot 1 januari 2015 was premievrijstelling automatisch geregeld. Vanaf 1 januari 2015 moet een deelnemer aan het pensioenfonds zelf aangeven of hij/zij wel of geen premievrijstelling mee wil verzekeren. Vanaf 1 januari 2015 mag het pensioenfonds namelijk alleen nog premievrijstelling bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid verlenen, als de deelnemer kan aantonen een inkomensvervangende uitkering op minimumloonniveau te ontvangen. Als op het moment van vaststelling van de blijvende volledige beroepsarbeidsongeschikt blijkt dat de deelnemer geen inkomensvervangende uitkering of WIA-uitkering heeft, mag het pensioenfonds geen vrijstelling van premiebetaling pensioenregeling verlenen. De gevolgen daarvan zijn:

  • Geen verdere opbouw van het ouderdomspensioen
  • Verlaging of zelfs het geheel vervallen van het nabestaandenpensioen.

Risico (zelfstandig) ondernemer

Wie lopen er met name risico? Dat is de (zelfstandig) ondernemer die geen goede arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Ook zijn/haar werknemers kunnen hierdoor worden getroffen indien zij een uitkering ontvangen die onder het minimumloonniveau komt te liggen.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

26-10-2022

Product introductie Movir Soepel & Zeker AOV

De niche verzekeraar Movir is een begrip op AOV gebied waar<br /> het inkomensverzekeringen betreft voor de medische beroepen (witte jassen) en<br /> de "witte boorden".  <br /> <br /> <br /> Per januari 2015 heeft Movir een nieuw product op de markt<br /> gebracht waarmee zij nu ook toegang biedt tot 350 nieuwe

Lees verder
26-10-2022

Taalkundig geschil gezondheidsverklaring AOV

Uitspraak Kifid  (2015-078) publicatiedatum 13-3-2015<br /> Betrokken verzekeraar: Loyalis Schade NV<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Een kandidaat-verzekerde  moet bij het aanvragen van een AOV de vragen<br /> op een gezondheidsverklaring naar waarheid beantwoorden (art. 7:928 BW).  Zo ook de vraag of zij "de afgelopen 36<br /> maanden onder behandeling of controle is

Lees verder
26-10-2022

Geschillencommissie Kifid fluit TAF weer terug

Uitspraak Kifid <br /> (2015-044) 5-2-2015  - TAF  (risicodrager<br /> Quantum Leben )<br /> <br /> <br /> Een verzekerde met sinds juli respectievelijk november 2008 een<br /> drietal TAF Zelfstandigenplan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een<br /> totaal verzekerd bedrag van 4.000,- Euro per maand. Op  11 januari 2010 moet mijnheer gebruik maken<br /> van zijn verzekering wegens

Lees verder
26-10-2022

AFM rapport signaleert onzorgvuldige advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Uit AFM onderzoek<br /> (april 2015) komt het algemene beeld naar voren dat adviseurs bij de advisering<br /> over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen nog te vaak<br /> onzorgvuldig te werk gaan. <br /> <br /> In de<br /> gesprekken die de AFM naar aanleiding van dit onderzoek heeft gevoerd wordt<br /> door marktpartijen als oorzaak

Lees verder
26-10-2022

Amersfoortse introduceert de 2.5 AOV met beperkte uitkeringsduur

De<br /> Amersfoortse introduceert met de AOV 2.5 een arbeidsongeschiktheidsverzekering met beperkte uitkeringsduur<br /> van maximaal 2 of maximaal 5 jaar uitkering volgens het beroepscriterium.  Als u na deze periode nog steeds<br /> arbeidsongeschikt bent,  stopt de<br /> uitkering én de verzekering. U bent dan dus niet meer verzekerd

Lees verder