De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Alle zelfstandigen, met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers), worden in de toekomst wettelijk verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Deze verplichting geldt niet voor directeur/grootaandeelhouders (dga's) en resultaatgenieters. De verwachting is dat de internetconsultatie voor de verplichte AOV in het eerste kwartaal van 2024 wordt gepubliceerd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om het wetsvoorstel per 1 januari 2025 in de Staatscourant te publiceren, maar de wet zal pas in 2027 van kracht worden vanwege de benodigde tijd voor uitvoering door UWV en de Belastingdienst.

De belangrijkste kenmerken van de verplichte AOV zijn:

  • Uitkering tot maximaal het wettelijk minimumloon.
  • Geschat premiepercentage van circa 8% over 142,86% van het wettelijk minimumloon, jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van SZW.
  • Aftrekbare premie geïnd door de Belastingdienst, met uitvoering door UWV.
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium van gangbare arbeid, waarbij geen rekening wordt gehouden met beroep, opleiding en werkervaring.
  • Vaste wachttijd (eigenrisicoperiode) van 52 weken zonder uitkering.
  • Overgangsregeling voor ondernemers met bestaande AOV's, met specifieke eisen zoals de eindleeftijd.

Meer weten over de verplichte AOV of even sparren met onze AOV adviseurs? Bel 0342-401945!

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder
04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder
17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder
23-04-2024

Verbetering AOV voorwaarden Avero per 1-7-2024

Avero voert per 1-7-2024 enkele verbeteringen door in polisvoorwaarden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor nieuwe en bestaande verzekerden

Lees verder
20-06-2024

Over de verplichte AOV en het alternatief

Demissionair minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Zelfstandige IB-ondernemers worden verplicht verzekerd, ongeacht personeel. Partners en bepaalde zelfstandigen zijn uitgesloten. Er is een opt-out mogelijkheid voor een reguliere AOV, mits aan minimale dekkingseisen wordt voldaan. Bestaande AOV's hebben eerbiedigende werking onder voorwaarden. De verplichte verzekering dekt arbeidsongeschiktheid met een wachttijd van 1 jaar en uitkering tot AOW-leeftijd. De premie is gebaseerd op belastbare winst met een verwacht percentage van 6,5%. Zelf een private AOV afsluiten biedt mogelijk betere dekking. Neem contact op met Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs voor een vrijblijvende marktscan.

Lees verder