Movir Momentum sommen AOV ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

Movir heeft weer de hoogste score gehaald (5 sterren)

Movir ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

De polisvoorwaarden van de Movir Momentum Sommen AOV zijn door MoneyView beoordeeld met 5 sterren. Onder andere de volgende factoren spelen bij deze beoordeling een rol:


1. Bij Movir kun je hoger bedrag verzekeren dan gemiddeld

2. Arbeidsongeschiktheid ontstaan in de periode van sluimerdekking is verzekerd

3. Raak je na herstel van arbeidsongeschiktheid binnen 90 dagen weer arbeidsongeschikt, dan begint de gekozen eigen risicoperiode niet opnieuw te lopen. Movir beschouwt dit als één periode van arbeidsongeschiktheid.Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

19-03-2024

De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Lees verder
28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder
04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder
17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder
23-04-2024

Verbetering AOV voorwaarden Avero per 1-7-2024

Avero voert per 1-7-2024 enkele verbeteringen door in polisvoorwaarden op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor nieuwe en bestaande verzekerden

Lees verder