Steeds meer mensen beginnen voor zichzelf als Zelfstandige zonder Personeel. Volgens de laatste cijfers zijn er in Nederland 1.170.000 ZZP ondernemers actief. Veel ZZP ondernemers laten zich door derden inhuren, al dan niet via tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

De ZZP-er zal het nodige voor zichzelf moeten regelen. Onterecht leeft bij sommige het beeld dat er vanuit de overheid iets is geregeld voor de ZZP-er die arbeidsongeschikt raakt. Dit is echter volledig de eigen verantwoordelijkheid van u als ZZP-er.

Graag gaan we kort in op de belangrijkste misvattingen die veel ZZP-ers hebben:

 • Ik word niet arbeidsongeschikt, hooguit door een ongeluk of ernstige ziekte

De schadecijfers spreken bovenstaande volledig tegen. U heeft 12% kans dat u langdurig arbeidsongeschikt raakt. De meeste ZZP ers raken arbeidsongeschikt door psychisch gerelateerde aandoeningen, houding- en bewegingsapparaat en neurologische aandoeningen. Wees dus voorzichtig met verzekeringen die beperkte dekking bieden!

 • Als ik arbeidsongeschikt raak creëer ik zelf wel een reservepotje om te overleven

Maak voor uzelf de rekensom hoeveel u nodig heeft om minimaal drie tot vijf jaar zelf te kunnen overbruggen bij arbeidsongeschiktheid. Hebt u dit echt op de plank liggen? Hoe komt u aan uw inkomen nadat uw reserves zijn opgedroogd?

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn (veel) te duur

De premies zijn de laatste jaren fors gedaald. Let op dat u bij uw tariefstelling ook rekening houdt met dergelijke noodzakelijke voorzieningen. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra u de arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft gehad weet u dat de premie reëel is.

AOV Tips

 • Bereken uw financiële reserve die altijd beschikbaar is in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Bereken uw minimaal benodigde netto inkomen per maand en houdt rekening met aanpassingsmogelijkheden en wensen
 • U kunt nu zelf in grote lijnen de noodzaak voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering berekenen

Komt u er niet uit? Bel ons op 0342-401945 en we helpen u snel op weg!

Een AOV voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende arbeidsongeschikt­heids­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

Goed advies en zeer prettig contact over een beroepsaansprakelijkheids- en cyberriskverzekering.

Reactie van Joris
Beoordeeld met een
10

Zeer deskundig en bekwaam advies. Daarnaast prettig, persoonlijk en adequaat contact, waarbij snel gereageerd wordt op vragen. Ik raad Bob & Jeroen bij iedereen aan die ondersteuning zoeken bij het afsluiten van verzekeringen.

Reactie van Caspar Zambon
Beoordeeld met een
9
In het kort

Wat verzekert u met een arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je je tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. Dit betekent dat je een uitkering krijgt wanneer je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte.

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering tot gekozen eindleeftijd
 • Vergoeding re-integratiekosten
 • Preventiediensten ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding hulpmiddelen of omscholing
 • Hulp en ondersteuning van een arbeidsdeskundige,

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol of bij verkeerd gebruik van geneesmiddelen
 • Er is geen recht op een uitkering als er sprake is van fraude, misleiding of wanneer de premie niet (tijdig) betaald is

Waarom AOV specialist

Onafhankelijk en marktbreed advies

Aovspecialist.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Verzekeraars AOV

Bij het maken van de offerte voor uw arbeidsongeschikt­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de AOV verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten zoals een AOV zijn wij verplicht onze advies en beheerskosten apart in rekening te brengen. Onze eenmalige advieskosten zijn afhankelijk van de doorlooptijd van het AOV adviestraject. Hoe sneller we uw dossier kunnen afronden (inclusief medische acceptatie) des te hoger is uw korting op de eenmalige advieskosten. Dit is terug te vinden in onze service- en tarievenkaart. Onze beheervergoeding is afhankelijk van de mate waarin u tijdens de looptijd van de verzekering ondersteuning van ons wenst en ook periodiek uw verzekering tegen het licht wilt houden.

De uitgangspunten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gebaseerd op een momentopname ten tijde van afsluiten. Maar uw situatie kan veranderen, uw behoeften kunnen veranderen, uw uitgaven kunnen veranderen maar ook uw werkzaamheden kunnen veranderen etc. Het is heel belangrijk dit periodiek af te stemmen op de actualiteit. Dat noemen wij periodiek onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten hiervan ziet u terug in uw beheer abonnement.

Er zijn beperkte mogelijkheden om een AOV af te sluiten zonder adviseur. U bent dan zelf uw eigen adviseur ook als er iets niet klopt bij de aangevraagde verzekering. De toezichthouder AFM heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering ingedeeld als complex verzekeringsproduct. Dit is niet zonder reden.

Bij het samenstellen van de meest passende arbeidsongeschiktheidsverzekering valt er heel wat te kiezen. Bij aanvang en tijdens de looptijd. Wij begeleiden u om goede en veilige keuzes te maken en onze RADI © AOV specialisten hebben duizenden dossiers ervaring. Wij weten snel waar voor u voordeel te behalen is en waar de aandachtspunten liggen. Vanwege onze ervaring en expertise kunnen wij ook snel helpen uw inkomensverzekering goed te regelen. We zijn hierbij niet gebonden aan 1 verzekeraar maar kijken zo breed mogelijk naar de beste oplossing voor u. Ook als bijvoorbeeld een broodfonds of schenkkring een goede (deel) oplossing is. Het beoordelen en vergelijken van polisvoorwaarden is een vak apart maar ons dagelijks werk.

Door onze specialisatie kunnen wij u ook deskundig bijstaan bij claims op uw verzekering en begeleiden u hierbij zo lang als dit nodig is. Twee van onze adviseurs zijn RADI © AOVspecialist en hierdoor altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de markt.

De meeste AOV verzekeraars hebben diverse AOV producten die zij aanbieden die verschillen in kwaliteit en dekkingsniveau. Sommige verzekeraars zijn met name geschikt voor de veilige beroepen, andere verzekeraars hebben juist meer de focus op (deels) fysieke beroepen. De premies van AOV verzekeraars worden ook met regelmaat bijgesteld waardoor een individuele marktscan wenselijk is en ook altijd een momentopname betreft.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan flink oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag. Een goede indicatie kunnen we vrijblijvend verschaffen op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek.

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uw medische geschiedenis van invloed zijn op de premie en/of dekking. Voor een goede beoordeling wordt bij het aanvragen van een AOV een gezondheidsverklaring gevraagd. Soms via een formulier en soms via een telefonische intake. Verzekeraars willen graag een goed beeld krijgen van uw gezondheid en eventuele (verhoogde) risico's hierbij. Verstrek zo volledig mogelijk de medisch gevraagde informatie met medische geschiedenis, operaties, lopende of oude medische behandelingen en medicijngebruik.