De voor- en nadelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Amersfoortse

Elke AOV verzekeraar heeft zijn eigen specifieke dekkingsvoorwaarden, waardoor de ene verzekeraar beter kan aansluiten bij uw persoonlijke situatie dan de andere, afhankelijk van factoren zoals de branche waarin u werkbaar bent.

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze, hebben wij de voor- en nadelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Amersfoortse overzichtelijk voor u op een rij gezet.

De Amersfoortse is als inkomensverzekeraar per 19-4-2021 volledig geintegreerd binnen ASR. De polis voorwaarden zijn verder ongewijzigd gebleven.

** let op; De 2.5 AOV heeft een beperkte uitkeringsduur. Als deze duur is verstreken, stopt niet alleen de uitkering maar ook de hele verzekering! Uw beperkte vangnet vervalt dan. Het zal normaal gesproken niet mogelijk zijn na twee jaar uitkering een andere inkomensverzekering af te sluiten, ook niet bij andere verzekeraars!

Tip 1:

Heeft u een lopende Amersfoortse AOV (regulier) en wilt af eventuele discussie over gerealiseerd inkomen? Het is ook mogelijk uw bestaande AOV om te laten zetten naar de sommenvariant (Flexibele AOV) zonder dat uw premie stijgt. Wel zult u voor de omzetting een verkorte gezondheidsverklaring en eenmalig de inkomen bescheiden van de afgelopen drie jaar moeten aanreiken. Wel wat werk maar u krijgt er extra zekerheid voor terug!

Tip 2:

Sluit u bij de Amersfoortse een AOV én een zorgverzekering af, dan ontvangt u bij het afsluiten van een restitutiepolis 5% korting en bij het afsluiten van een naturapolis 2,5% korting op de premie van uw AOV. Op de premie van uw zorgverzekering ontvangt u 10% korting op de basisverzekering, 15% korting op de aanvullende verzekering en 10% korting op de tandartsverzekering. De combinatie van een AOV met een zorgverzekering wordt bij de Amersfoortse een 'doorgaanverzekering' genoemd.

Tip 3:

Sluit u bij de Amersfoortse een AOV dan kunt u meedoen aan ASR Vitality. Dit is een gezondheidsprogramma waarmee u tot 8% cashback korting op de premie van uw AOV kan genereren. Vraag ons voor meer informatie.

Verzekeraars van arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en (AOV)

Bij het maken van de offerte voor uw arbeidsongeschikt­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (AOV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je je tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. Dit betekent dat je een uitkering krijgt wanneer je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte.

Wel verzekerd

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering tot gekozen eindleeftijd
  • Vergoeding re-integratiekosten
  • Preventiediensten ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
  • Vergoeding hulpmiddelen of omscholing
  • Hulp en ondersteuning van een arbeidsdeskundige,

Niet verzekerd

  • Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol of bij verkeerd gebruik van geneesmiddelen
  • Er is geen recht op een uitkering als er sprake is van fraude, misleiding of wanneer de premie niet (tijdig) betaald is

Veel gestelde vragen over arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten zoals een AOV zijn wij verplicht onze advies en beheerskosten apart in rekening te brengen. Onze eenmalige advieskosten zijn afhankelijk van de doorlooptijd van het AOV adviestraject. Hoe sneller we uw dossier kunnen afronden (inclusief medische acceptatie) des te hoger is uw korting op de eenmalige advieskosten. Dit is terug te vinden in onze service- en tarievenkaart. Onze beheervergoeding is afhankelijk van de mate waarin u tijdens de looptijd van de verzekering ondersteuning van ons wenst en ook periodiek uw verzekering tegen het licht wilt houden.

De uitgangspunten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gebaseerd op een momentopname ten tijde van afsluiten. Maar uw situatie kan veranderen, uw behoeften kunnen veranderen, uw uitgaven kunnen veranderen maar ook uw werkzaamheden kunnen veranderen etc. Het is heel belangrijk dit periodiek af te stemmen op de actualiteit. Dat noemen wij periodiek onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten hiervan ziet u terug in uw beheer abonnement.

Er zijn beperkte mogelijkheden om een AOV af te sluiten zonder adviseur. U bent dan zelf uw eigen adviseur ook als er iets niet klopt bij de aangevraagde verzekering. De toezichthouder AFM heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering ingedeeld als complex verzekeringsproduct. Dit is niet zonder reden.

Bij het samenstellen van de meest passende arbeidsongeschiktheidsverzekering valt er heel wat te kiezen. Bij aanvang en tijdens de looptijd. Wij begeleiden u om goede en veilige keuzes te maken en onze RADI © AOV specialisten hebben duizenden dossiers ervaring. Wij weten snel waar voor u voordeel te behalen is en waar de aandachtspunten liggen. Vanwege onze ervaring en expertise kunnen wij ook snel helpen uw inkomensverzekering goed te regelen. We zijn hierbij niet gebonden aan 1 verzekeraar maar kijken zo breed mogelijk naar de beste oplossing voor u. Ook als bijvoorbeeld een broodfonds of schenkkring een goede (deel) oplossing is. Het beoordelen en vergelijken van polisvoorwaarden is een vak apart maar ons dagelijks werk.

Door onze specialisatie kunnen wij u ook deskundig bijstaan bij claims op uw verzekering en begeleiden u hierbij zo lang als dit nodig is. Twee van onze adviseurs zijn RADI © AOVspecialist en hierdoor altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de markt.

De meeste AOV verzekeraars hebben diverse AOV producten die zij aanbieden die verschillen in kwaliteit en dekkingsniveau. Sommige verzekeraars zijn met name geschikt voor de veilige beroepen, andere verzekeraars hebben juist meer de focus op (deels) fysieke beroepen. De premies van AOV verzekeraars worden ook met regelmaat bijgesteld waardoor een individuele marktscan wenselijk is en ook altijd een momentopname betreft.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan flink oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag. Een goede indicatie kunnen we vrijblijvend verschaffen op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek.

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uw medische geschiedenis van invloed zijn op de premie en/of dekking. Voor een goede beoordeling wordt bij het aanvragen van een AOV een gezondheidsverklaring gevraagd. Soms via een formulier en soms via een telefonische intake. Verzekeraars willen graag een goed beeld krijgen van uw gezondheid en eventuele (verhoogde) risico's hierbij. Verstrek zo volledig mogelijk de medisch gevraagde informatie met medische geschiedenis, operaties, lopende of oude medische behandelingen en medicijngebruik.