Stijging aantal verzekerde ZZP-ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd.

Volgens statistiekbureau CBS en onderzoeksinstituut TNO is dat een lichte stijging ten opzichte van 2021. Toen gaf 63 procent van de ondervraagden aan zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. In 2019 was dat 59 procent.

Zzp'ers doen dat bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten of zich aan te melden bij een broodfonds. Zelfstandigen zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot werknemers.

Het aandeel dat zich toch laat verzekeren is sinds 2019 gelijk gebleven op ongeveer een vijfde, meldt het CBS. De meeste zzp'ers (37 procent) geven aan terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen als zij hun werk ineens niet langer kunnen uitvoeren.

De mate waarin zelfstandig ondernemers zich indekken tegen het risico op arbeidsongeschiktheid verschilt per beroepsgroep. Zo had in 2023 ruim de helft van de zzp'ers in pedagogische beroepen hiervoor een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische en zorg- en welzijnsberoepen had ongeveer drie kwart zich tegen dit risico ingedekt.

Bron: Nu.nl

Meer nieuws


MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar
Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd van twee jaar. Adriaansens: &l...
Lees verder
 
Wijziging Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscouran...
Lees verder
 
TAF lanceert InkomenZeker AOV op maat voor ondernemers
TAF Verzekeringen komt met een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. “De TAF InkomenZeker AOV biedt zelfstandigen veel keuzemogelijkheden voor een verzekering op maat, tegen een scher...
Lees verder