Versnelt acceptatieproces Movir Momentum AOV

Verzekeraar Movir heeft een slimme manier geïntroduceerd om het acceptatieproces voor nieuwe AOV aanvragen te versnellen

Movir heeft in overleg met adviseurs een aantal maatregelen genomen om het acceptatieproces van AOV te versnellen. In sommige gevallen wordt snel een acceptatie- of tussentijds voorstel afgegeven.

In bepaalde situaties ontvang je als relatie een voorlopige polis, terwijl de medische beoordeling nog niet is afgerond. Movir sluit dan het risico uit waarover ze eerst nog meer medische informatie willen ontvangen, met een beperkende voorwaarde. Zodra de aanvullende medische informatie is ontvangen beoordeelt Movir direct of de beperkende voorwaarde kan komen te vervallen. Zo ja dan ontvangt de verzekerde een nieuwe polis.

Met deze werkwijze wordt voor deze relaties de doorlooptijd van het aanvraagproces met gemiddeld 6 wekend versneld.

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

06-03-2024

Movir Momentum sommen AOV ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

Movir heeft weer de hoogste score gehaald (5 sterren)

Lees verder
19-03-2024

De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Lees verder
28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder
04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder
17-04-2024

ASR Vitality gaat op de schop: 'Kosten hoger dan ingeschat'

De opzet van ASR Vitality gaat veranderen. ASR past het beloningspakket aan en maakt het programma vanaf volgend jaar gratis voor alle klanten met een zorg-, inkomens, of pensioenverzekering. Vitality heeft nu zo'n 90.000 deelnemers; het schrappen van de eigen bijdrage moet het aantal inschrijvingen vergroten. Anderzijds moeten ook de kosten omlaag, zegt Vitality-eindverantwoordelijke Mariëlle Duin

Lees verder