AOV: grote verschillen in voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht

Verzekeraars gaan zeer verschillend om met verhogingsrecht en verlagingsrecht bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bron: Moneyview

Zelfstandige ondernemers die het verzekerde bedrag van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) willen verhogen, hebben een grote kans dat zij weer een medische keuring moeten ondergaan of een gezondheidsverklaring moeten afgeven. Dit hoeft niet als wordt voldaan aan de voorwaarden van het zogenaamde verhogingsrecht.

Verzekeraars gaan hier verschillend mee om, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView, het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. Bij de meeste AOV’s kan het verzekerde bedrag namelijk met maximaal 10 procent per jaar worden verhoogd worden zonder medische waarborgen. Bij twaalf producten kan dit zelfs met maximaal 15 of 20 procent. Met uitzondering van één verzekeraar kan bij iedere verzekeraar elk jaar een verhoging worden doorgevoerd. In het geval van de uitzondering is dit eenmaal in de drie jaar.

Uiteraard kan de dekking ook verlaagd worden. Hier zijn verzekeraars soepel in, omdat door de verlaging hun risico lager wordt. Slechts bij de helft van de aangeboden verzekeringen kan daarna weer verhoogd worden tot het oorspronkelijke bedrag, zonder dat er medische waarborgen nodig zijn. Bovendien geldt bij een vijfde van de verzekeringen dat het herstel tot het oorspronkelijke bedrag binnen één jaar na de verlaging moet plaatsvinden. De andere verzekeraars hanteren een termijn van drie jaar.

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vastgesteld.

Vijf sterren voor voorwaarden

a.s.r. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
a.s.r. Flexibele AOV
Movir Momentum Sommen AOV

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

06-03-2024

Versnelt acceptatieproces Movir Momentum AOV

Verzekeraar Movir heeft een slimme manier geïntroduceerd om het acceptatieproces voor nieuwe AOV aanvragen te versnellen

Lees verder
06-03-2024

Movir Momentum sommen AOV ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

Movir heeft weer de hoogste score gehaald (5 sterren)

Lees verder
19-03-2024

De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Lees verder
28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder
04-04-2024

Premieverlaging Goudse Ondernemers AOV

Premieverlaging en uitbreiding van dekking op de Goudse Ondernemers AOV per 11-4-2024

Lees verder