Stijging aantal verzekerde ZZP-ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd.

Volgens statistiekbureau CBS en onderzoeksinstituut TNO is dat een lichte stijging ten opzichte van 2021.

Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd.

Volgens statistiekbureau CBS en onderzoeksinstituut TNO is dat een lichte stijging ten opzichte van 2021. Toen gaf 63 procent van de ondervraagden aan zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. In 2019 was dat 59 procent.

Zzp'ers doen dat bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten of zich aan te melden bij een broodfonds. Zelfstandigen zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot werknemers.

Het aandeel dat zich toch laat verzekeren is sinds 2019 gelijk gebleven op ongeveer een vijfde, meldt het CBS. De meeste zzp'ers (37 procent) geven aan terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen als zij hun werk ineens niet langer kunnen uitvoeren.

De mate waarin zelfstandig ondernemers zich indekken tegen het risico op arbeidsongeschiktheid verschilt per beroepsgroep. Zo had in 2023 ruim de helft van de zzp'ers in pedagogische beroepen hiervoor een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische en zorg- en welzijnsberoepen had ongeveer drie kwart zich tegen dit risico ingedekt.

Bron: Nu.nl

Meer nieuws over arbeidsongeschikt­heids­verzekering­en

21-02-2024

AOV: grote verschillen in voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht

Verzekeraars gaan zeer verschillend om met verhogingsrecht en verlagingsrecht bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bron: Moneyview

Lees verder
06-03-2024

Versnelt acceptatieproces Movir Momentum AOV

Verzekeraar Movir heeft een slimme manier ge√Įntroduceerd om het acceptatieproces voor nieuwe AOV aanvragen te versnellen

Lees verder
06-03-2024

Movir Momentum sommen AOV ontvangt 5-sterren beoordeling van MonyView

Movir heeft weer de hoogste score gehaald (5 sterren)

Lees verder
19-03-2024

De verplichte AOV, hoe staat het ermee?

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) worden straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

Lees verder
28-03-2024

Movir scherpt tarief AOV aan voor zakelijk dienstverleners

Tariefswijzigingen Movir Momentum AOV per 2-4-2024

Lees verder