Veel gestelde AOV vragen

Wat kost een AOV? 

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan flink oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag.  Een goede indicatie kunnen we u verschaffen op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek

Wat kost AOV advies bij de AOVspecialist?

Een volledig AOV adviestraject op basis van objectieve advisering is bij AOVspecialist.nl beschikbaar vanaf € 550,-. Over de eenmalige advieskosten bent u geen BTW of assurantiebelasting verschuldigd als er een verzekering tot stand komt.  De advieskosten lopen op naarmate wij langer met uw dossier bezig zijn.  Dit kan ontstaan bijvoorbeeld doordat u wacht met het insturen van gevraagde informatie. Dit kan ook doordat u medische aandachtspunten moet opgeven die voor de verzekeraar aanleiding geven om aanvullende informatie op te vragen.  Als u slechts een deel van ons advies nodig heeft betaalt u ons uiteraard alleen voor het afgenomen gedeelte.

Zo bieden wij bijvoorbeeld ook het deeladvies second opinion aan. Tegen een vaste vergoeding spiegelen wij het actuele marktaanbod met uw huidige verzekering. Het is bij ons kantoor niet mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van Execution only af te sluiten.   

Waarom heb ik een adviseur nodig om een AOV af te kunnen sluiten?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is binnen de Wet op het Financieel toezicht (Wft) als impactvol verzekeringsproduct ingedeeld.  Hieruit volgen wettelijk eisen waar een adviestraject en het klantprofiel aan moet voldoen. Verzekeraars zijn onvoldoende ingericht om te adviseren en schakelen hiervoor adviseurs in.  In de praktijk blijkt dat – ongeacht opleidingsniveau van verzekerde  – zorgvuldige AOV advisering voorkomt dat;

  • Misinterpretaties ontstaan
  • Een niet passende verzekering wordt aangegaan
  • Verkeerde routes worden genomen bij medische aspecten
  • U teveel premie betaalt etc.  

Een goede AOV adviseur inkomensverzekeringen beschikt over het benodigde Wft diploma inkomen, heeft zicht op het brede marktaanbod en is vanuit gerichte expertise in staat op efficiënte wijze passende uitgangspunten te inventariseren. Met behulp van vergelijkingstools kunnen premies en voorwaarden correct in kaart worden gebracht en met elkaar worden vergeleken. De relevante verschillen in polisvoorwaarden worden inzichtelijk gemaakt zodat keuzes tussen verschillende producten en variabelen zorgvuldig en begrijpelijk worden gemaakt.  Wij durven te stellen dat u met ons advies niet alleen beter af bent maar ook voordeliger!  

Waarom heb ik een beheer abonnement nodig bij een AOV verzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft om verschillende redenen  tussentijds beheer en onderhoud nodig.  Uw persoonlijke situatie kan wijzigen waardoor uw uitgaven of inkomsten veranderen. Dit heeft directe of indirecte invloed op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan aanpassing nodig zijn doordat uw werkzaamheden, urenverdeling of bijvoorbeeld rechtsvorm is gewijzigd. Door gebrekkig onderhoud kunnen vervelende fouten ontstaan doordat de verzekering niet meer aansluit bij uw actuele uitgangspunten. In bepaalde situaties hoeft verzekeraar niet uit te keren als zij van bepaalde veranderingen niet tijdig op de hoogte is gebracht. Ook administratieve handelingen bekostigen wij uit het beheer abonnement. Jaarlijks verlengt uw verzekering en moeten wij controleren of de verzekeraar de juiste premie in rekening brengt.  Ook tussentijdse vragen of adreswijzigingen moeten administratief worden vastgelegd. Een verandering van AOW leeftijd of fiscale wijzigingen, wij zullen u hierover moeten informeren vanuit de zorgplicht die een impactvol verzekeringsproduct met zich mee brengt.   

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten ontvangen wij geen provisie of andere vergoeding van verzekeraars waaruit wij de kosten voor bovenstaande werkzaamheden kunnen bekostigen. Wij vinden het inefficiënt om u voor iedere vraag of mutatie een nota te moeten sturen. Daarom hebt u bij ons de keuze uit beperkt beheer of uit excellent beheer.

Bovendien is het marktaanbod niet statisch. Verzekeraars wijzigen soms hun AOV aanbod of wijzigen op tariefstelling. Soms treden er nieuwe marktspelers toe.  Een verzekeraar met een slechte schadelast kan - onder voorwaarden - de premie bijstellen. Binnen het excellent beheer kijken wij pro actief met u mee of u nog steeds zo optimaal mogelijk bent verzekerd.  Kan het beter of op een veilige manier voordeliger dan begeleiden wij u hierbij. Ook bij schadebehandeling is er verschil in dienstverlening tussen beperkt en excellent beheer.

Wat moet ik aan medische gegevens verstrekken om een AOV af te kunnen sluiten?

Private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zijn niet verplicht iedereen te accepteren voor een AOV verzekering. Verzekeraars mogen medische waarborgen stellen waaronder een gezondheidsverklaring en zeer incidenteel een aanvullende medische keuring of gericht onderzoek. Verzekeraars mogen van u verwachten dat zij van u een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring ontvangen (artikel 7:928 lid 1 BW), waarmee zij in staat worden gesteld een zorgvuldige medische beoordeling te kunnen maken.  Ook als aandoeningen, klachten of behandelingen uit het verleden niet hebben geleid tot arbeidsongeschikheid dient u deze op te geven. Neem de tijd uw gezondheidsverklaring zorgvuldig in te vullen zodat verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid geen beroep kan doen op verzwijging! 

Wat is een goede AOV verzekeraar voor mij?

Hoewel verzekeraars soms anders beweren, heeft iedere AOV verzekeraar specifieke voorkeuren qua doelgroep. Dit vertaalt zich in de tarieven, in de voorwaarden en acceptatierichtlijnen. Het is op voorhand niet te beantwoorden welke verzekeraar het beste aansluit bij uw uitgangspunten zonder deze te kennen.  Daarom is inventarisatie ook zo’n belangrijk onderdeel van het adviestraject.  Alle AOV producten die wij aanbieden zijn zorgvuldig getoetst op de minimale kwaliteitseisen die wij stellen en daarbij toetsen wij doorlopend de schadebehandeling van de met ons samenwerkende verzekeraars.   Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over arbeidongeschiktheid en wat aovspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!