Veel gestelde AOV vragen

Wij hebben de belangrijkste vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij?
Laat het ons weten per mail, via de chat of bel ons op 0342-401945.

Wat kost een AOV?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag. Een goede indicatie kunnen we u vrijblijvend geven op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek.

Wat kost AOV advies bij de AOVspecialist?

Een volledig AOV adviestraject op basis van objectieve advisering is bij AOVspecialist.nl beschikbaar vanaf € 550,-. Over de eenmalige advieskosten bent u geen BTW of assurantiebelasting verschuldigd als er een verzekering tot stand komt. De advieskosten lopen op naarmate wij langer met uw dossier bezig zijn. Dit kan ontstaan bijvoorbeeld doordat u wacht met het insturen van gevraagde informatie. Dit kan ook doordat u medische aandachtspunten moet opgeven die voor de verzekeraar aanleiding geven om aanvullende informatie op te vragen. Als u slechts een deel van ons advies nodig heeft betaalt u ons uiteraard alleen voor het afgenomen gedeelte.

Waarom heb ik een adviseur nodig om een AOV af te kunnen sluiten?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is binnen de Wet op het Financieel toezicht (Wft) als impactvol verzekeringsproduct ingedeeld. Hieruit volgen wettelijk eisen waar een adviestraject en het klantprofiel aan moet voldoen. Verzekeraars zijn onvoldoende ingericht om te adviseren en schakelen hiervoor adviseurs in. In de praktijk blijkt dat – ongeacht opleidingsniveau van verzekerde – zorgvuldige AOV advisering voorkomt dat;

 • Misinterpretaties ontstaan
 • Een niet passende verzekering wordt aangegaan
 • Verkeerde routes worden genomen bij medische aspecten
 • U teveel premie betaalt etc.

Een goede AOV adviseur inkomensverzekeringen beschikt over het benodigde Wft diploma inkomen, heeft zicht op het brede marktaanbod en is vanuit gerichte expertise in staat op efficiënte wijze passende uitgangspunten te inventariseren. Met behulp van vergelijkingstools kunnen premies en voorwaarden correct in kaart worden gebracht en met elkaar worden vergeleken. De relevante verschillen in polisvoorwaarden worden inzichtelijk gemaakt zodat keuzes tussen verschillende producten en variabelen zorgvuldig en begrijpelijk worden gemaakt. Wij durven te stellen dat u met ons advies niet alleen beter af bent maar ook voordeliger!

Waarom heb ik een beheer abonnement nodig bij een AOV verzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft om verschillende redenen tussentijds beheer en onderhoud nodig. Uw persoonlijke situatie kan wijzigen waardoor uw uitgaven of inkomsten veranderen. Dit heeft directe of indirecte invloed op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan aanpassing nodig zijn doordat uw werkzaamheden, urenverdeling of bijvoorbeeld rechtsvorm is gewijzigd. Door gebrekkig onderhoud kunnen vervelende fouten ontstaan doordat de verzekering niet meer aansluit bij uw actuele uitgangspunten. In bepaalde situaties hoeft verzekeraar niet uit te keren als zij van bepaalde veranderingen niet tijdig op de hoogte is gebracht. Ook administratieve handelingen bekostigen wij uit het beheer abonnement. Jaarlijks verlengt uw verzekering en moeten wij controleren of de verzekeraar de juiste premie in rekening brengt. Ook tussentijdse vragen of adreswijzigingen moeten administratief worden vastgelegd. Een verandering van AOW leeftijd of fiscale wijzigingen, wij zullen u hierover moeten informeren vanuit de zorgplicht die een impactvol verzekeringsproduct met zich mee brengt.

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten ontvangen wij geen provisie of andere vergoeding van verzekeraars waaruit wij de kosten voor bovenstaande werkzaamheden kunnen bekostigen. Wij vinden het inefficiënt om u voor iedere vraag of mutatie een nota te moeten sturen. Daarom hebt u bij ons de keuze uit beperkt beheer of uit excellent beheer.

Bovendien is het marktaanbod niet statisch. Verzekeraars wijzigen soms hun AOV aanbod of wijzigen op tariefstelling. Soms treden er nieuwe marktspelers toe. Een verzekeraar met een slechte schadelast kan - onder voorwaarden - de premie bijstellen. Binnen het excellent beheer kijken wij pro actief met u mee of u nog steeds zo optimaal mogelijk bent verzekerd. Kan het beter of op een veilige manier voordeliger dan begeleiden wij u hierbij. Ook bij schadebehandeling is er verschil in dienstverlening tussen beperkt en excellent beheer.

Wat moet ik aan medische gegevens verstrekken om een AOV af te kunnen sluiten?

Private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zijn niet verplicht iedereen te accepteren voor een AOV verzekering. Verzekeraars mogen medische waarborgen stellen waaronder een gezondheidsverklaring en zeer incidenteel een aanvullende medische keuring of gericht onderzoek. Verzekeraars mogen van u verwachten dat zij van u een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring ontvangen (artikel 7:928 lid 1 BW), waarmee zij in staat worden gesteld een zorgvuldige medische beoordeling te kunnen maken. Ook als aandoeningen, klachten of behandelingen uit het verleden niet hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid dient u deze op te geven. Neem de tijd uw gezondheidsverklaring zorgvuldig in te vullen zodat verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid geen beroep kan doen op verzwijging!

Wat is een goede AOV verzekeraar voor mij?

Hoewel verzekeraars soms anders beweren, heeft iedere AOV verzekeraar specifieke voorkeuren qua doelgroep. Dit vertaalt zich in de tarieven, in de voorwaarden en acceptatierichtlijnen. Het is op voorhand niet te beantwoorden welke verzekeraar het beste aansluit bij uw uitgangspunten zonder deze te kennen. Daarom is inventarisatie ook zo’n belangrijk onderdeel van het adviestraject. Alle AOV producten die wij aanbieden zijn zorgvuldig getoetst op de minimale kwaliteitseisen die wij stellen en daarbij toetsen wij continue de schadebehandeling van onze verzekeraars.

Een AOV voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende arbeidsongeschikt­heids­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

Jeroen heeft mij zeer prettig geholpen bij het vinden van BAV en AVB. Goed advies en kan het daarom iedereen aanraden.

Reactie van KOME

Rob heeft mij duidelijk en doeltreffend geholpen met het vinden van een passende AOV. Ook waren er veel punten waar ik zelf niet over na had gedacht, de extra ogen waren dus al van grote toegevoegde waarde.

Reactie van Gaby Pohlen
Beoordeeld met een
9
In het kort

Wat verzekert u met een arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je je tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. Dit betekent dat je een uitkering krijgt wanneer je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte.

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering tot gekozen eindleeftijd
 • Vergoeding re-integratiekosten
 • Preventiediensten ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding hulpmiddelen of omscholing
 • Hulp en ondersteuning van een arbeidsdeskundige,

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid door het gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol of bij verkeerd gebruik van geneesmiddelen
 • Er is geen recht op een uitkering als er sprake is van fraude, misleiding of wanneer de premie niet (tijdig) betaald is

Waarom AOV specialist

Onafhankelijk en marktbreed advies

Aovspecialist.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Verzekeraars AOV

Bij het maken van de offerte voor uw arbeidsongeschikt­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de AOV verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over arbeidsongeschikt­heids­verzekering (AOV)

Vanwege het provisieverbod op complexe verzekeringsproducten zoals een AOV zijn wij verplicht onze advies en beheerskosten apart in rekening te brengen. Onze eenmalige advieskosten zijn afhankelijk van de doorlooptijd van het AOV adviestraject. Hoe sneller we uw dossier kunnen afronden (inclusief medische acceptatie) des te hoger is uw korting op de eenmalige advieskosten. Dit is terug te vinden in onze service- en tarievenkaart. Onze beheervergoeding is afhankelijk van de mate waarin u tijdens de looptijd van de verzekering ondersteuning van ons wenst en ook periodiek uw verzekering tegen het licht wilt houden.

De uitgangspunten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gebaseerd op een momentopname ten tijde van afsluiten. Maar uw situatie kan veranderen, uw behoeften kunnen veranderen, uw uitgaven kunnen veranderen maar ook uw werkzaamheden kunnen veranderen etc. Het is heel belangrijk dit periodiek af te stemmen op de actualiteit. Dat noemen wij periodiek onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten hiervan ziet u terug in uw beheer abonnement.

Er zijn beperkte mogelijkheden om een AOV af te sluiten zonder adviseur. U bent dan zelf uw eigen adviseur ook als er iets niet klopt bij de aangevraagde verzekering. De toezichthouder AFM heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering ingedeeld als complex verzekeringsproduct. Dit is niet zonder reden.

Bij het samenstellen van de meest passende arbeidsongeschiktheidsverzekering valt er heel wat te kiezen. Bij aanvang en tijdens de looptijd. Wij begeleiden u om goede en veilige keuzes te maken en onze RADI © AOV specialisten hebben duizenden dossiers ervaring. Wij weten snel waar voor u voordeel te behalen is en waar de aandachtspunten liggen. Vanwege onze ervaring en expertise kunnen wij ook snel helpen uw inkomensverzekering goed te regelen. We zijn hierbij niet gebonden aan 1 verzekeraar maar kijken zo breed mogelijk naar de beste oplossing voor u. Ook als bijvoorbeeld een broodfonds of schenkkring een goede (deel) oplossing is. Het beoordelen en vergelijken van polisvoorwaarden is een vak apart maar ons dagelijks werk.

Door onze specialisatie kunnen wij u ook deskundig bijstaan bij claims op uw verzekering en begeleiden u hierbij zo lang als dit nodig is. Twee van onze adviseurs zijn RADI © AOVspecialist en hierdoor altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de markt.

De meeste AOV verzekeraars hebben diverse AOV producten die zij aanbieden die verschillen in kwaliteit en dekkingsniveau. Sommige verzekeraars zijn met name geschikt voor de veilige beroepen, andere verzekeraars hebben juist meer de focus op (deels) fysieke beroepen. De premies van AOV verzekeraars worden ook met regelmaat bijgesteld waardoor een individuele marktscan wenselijk is en ook altijd een momentopname betreft.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering begint bij enkele honderden Euro’s per jaar en kan flink oplopen tot duizenden Euro’s afhankelijk van uw beroep, het te verzekeren inkomen, de wachttijd, indexatierechten, uw leeftijd et cetera. Zoveel beroepen er zijn, zo divers is ook het antwoord op deze meest gestelde vraag. Een goede indicatie kunnen we vrijblijvend verschaffen op basis van de opgegeven uitgangspunten bij uw offerteverzoek.

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uw medische geschiedenis van invloed zijn op de premie en/of dekking. Voor een goede beoordeling wordt bij het aanvragen van een AOV een gezondheidsverklaring gevraagd. Soms via een formulier en soms via een telefonische intake. Verzekeraars willen graag een goed beeld krijgen van uw gezondheid en eventuele (verhoogde) risico's hierbij. Verstrek zo volledig mogelijk de medisch gevraagde informatie met medische geschiedenis, operaties, lopende of oude medische behandelingen en medicijngebruik.