Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als ondernemer heeft u geen financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Als u de financiële risico"s die horen bij langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid niet zelf kunt dragen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een noodzakelijke verzekering. Hoe? Dat bepaalt u helemaal zelf. Wij zullen wel altijd samen met u controleren of uw keuzes voldoende passend zijn.

Wat verzeker ik met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Dit hangt sterk af van uw persoonlijke voorkeur, behoefte en financiële draagkracht. De meeste ondernemers verzekeren zich met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Een lager percentage van uw inkomen is altijd toegestaan!
Er is altijd een eigen risico in te bouwen in de vorm van een wachttijd. De meest gebruikelijke wachttijden zijn 30 - 60 - 90 en 180 dagen. Het kiezen van de voor uw situatie meest geschikte wachttijd hangt sterk samen met uw eigen financiële draagkracht. Beschikt u over ruime financiele reserves dan kan het veel verstandiger zijn in plaats van een lang eigen risico de eindleeftijd iets te verkorten.

Tip: Stel uzelf de vraag; hoelang kan ik zelf overbruggen bij langdurige ziekte?

Nadat de wachttijd is verstreken volgt de periodieke uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals afgesproken. Deze uitkering is net als uw loon of winst uit onderneming belastbaar inkomen. Hierbij zijn wel een aantal belangrijke punten aan de orde;

 • Hoeveel bedraagt de uitkering?
 • Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid mag ik een uitkering verwachten?
 • Blijft de uitkering gelijk of stijgt deze?
 • Wat is het beoordelingscriterium van de verzekeraar?
 • Tot welke eindleeftijd is de uitkering afgesproken?
 • Wat zijn uw verplichtingen naar de verzekeraar?

Welke keuzes kan / moet ik maken?
Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u vooraf een heleboel keuzes maken om de verzekering zo goed mogelijk voor uzelf op maat te maken.Uiteraard begeleiden wij graag de juiste keuzes te maken. Direct offerte opvragen?

Percentage arbeidsongeschiktheid
U kunt zelf aangeven bij welk percentage van arbeidsongeschiktheid de verzekering dient uit te keren. Dit varieert van 25% tot 80%. Uw premie zal lager uitvallen bij het kiezen van een hoger percentage drempel arbeidsongeschiktheid. Houdt u er wel rekening mee dat het kiezen van een hoger percentage arbeidsongeschiktheid de kans op discussies met de verzekeraar flink doet toenemen! Wij adviseren bij voorkeur een drempel vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel bedraagt de uitkering?
De uitkering is afhankelijk van een tweetal factoren. Enerzijds het verzekerde bedrag dat is overeengekomen met de verzekeraar en anderzijds het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. De volgende staffel wordt door verzekeraars meestal gehanteerd:

80 tot 100% arbeidsongeschikt U ontvangt 100% van het verzekerde bedrag
65 tot 80% arbeidsongeschikt U ontvangt 75% van het verzekerde bedrag 
55 tot 65% arbeidsongeschikt U ontvangt 60% van het verzekerde bedrag
45 tot 55% arbeidsongeschikt U ontvangt 50% van het verzekerde bedrag
35 tot 45% arbeidsongeschikt U ontvangt 40% van het verzekerde bedrag
25 tot 35% arbeidsongeschikt U ontvangt 30% van het verzekerde bedrag 

Blijft de uitkering gelijk of stijgt deze?
Ook hierin hebt u wederom een keuze te maken:

 • Gelijkblijvende uitkering: uitkering blijft gelijk tot einde arbeidsongeschiktheid of einde verzekering
 • Samengesteld geïndexeerde uitkering: De premie en het verzekerde bedrag stijgt jaarlijks evenals de (eventuele) uitkering)
 • Uitgesteld geïndexeerde uitkering: Het verzekerde bedrag zal worden geïndexeerd vanaf ingangsdatum uitkering.

Tip: Let op met het afsluiten van de samengesteld geïndexeerde uitkering! De premies zullen ieder jaar stijgen terwijl dit wellicht niet noodzakelijk is. Wij adviseren in onze eigen adviespraktijk bij voorkeur de uitgesteld geïndexeerde uitkering. U hebt dan meestal het "optierecht" om het verzekerde bedrag eens in de 3 jaar met 15% te verhogen zonder dat u weer in de medische mallemolen terecht komt. U hebt op deze manier uw verzekeringspremie beter in de hand.

Wat is het beoordelingscriterium van de verzekeraar?
Een belangrijk punt waarop de ene verzekeraar kan verschillen met de andere verzekeraar is het zogenaamde "beoordelingscriterium". Wat is dat nou precies? Wat zijn de verschillen?

Het beoordelingscriterium wil zeggen: de manier waarop de verzekeraar beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent. Dit kan op grofweg 3 verschillende manieren:

 1. Beroepsongeschiktheid 
 2. Passende arbeid 
 3. Gangbare arbeid 

Het beroepsongeschiktheidscriterium wil zeggen dat de verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid beoordeelt op basis van uw eigen beroep. In de verzekeringsvoorwaarden zult u echter regelmatig tegenkomen dat taakverschuivingen binnen de eigen onderneming mogelijk zijn.

 

Het criterium Passende Arbeid wil zeggen dat de verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid beoordeelt op basis van de werkzaamheden die redelijkerwijs passen bij uw werkzaamheden, opleiding en ervaring. Het grijze gebied zit in het begrip "redelijkerwijs". De mening van verzekeraar verschilt namelijk nogal eens met die van u. Vandaar ook onze sterke voorkeur voor het beroepscriterium. In premie is het echt niet veel duurder maar het kan u een hoop ellende besparen!

Het criterium Gangbare Arbeid wil zeggen dat de verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid beoordeelt ongeacht op wat voor beroep. Kunt u in theoretische zin werken, dan bent u dus niet arbeidsongeschikt! Uit principieel oogpunt leveren wij geen arbeidsongeschiktheid met gangbare arbeid als uitgangspunt

Tot welke eindleeftijd is de uitkering?
Heeft u een pensioenregeling lopen? Kijk dan eens naar de eindleeftijd die u hier heeft gekozen. Stel dat uw pensioenpot en/ of vermogen op 60 jaar voldoende gevuld is dan heeft het immers ook niet zo veel nut om de uitkeringsleeftijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering op 65 jaar te zetten.

Waar u op moet letten bij het vergelijken van offertes.

In onze adviespraktijk zien wij dagelijks veel verschillende offertes van allerlei verzekeraars. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat iemand zijn offerte kiest op basis van de (eerste jaar) premie. U kunt natuurlijk ook direct ons als specialist inschakelen voor het beoordelen van uw (externe) offertes.

Tip: Bekijk altijd het volledige premieverloop.

We zien de onderlinge verschillen namelijk pas goed als we de offertes vergelijken op de premie voor de gehele verzekeringsduur. En neemt u van ons aan; die aanbieding met alleen de premie voor het eerste jaar kan in de komende jaren schrikbarend stijgen!

Tip: Bekijk de verschillen in voorwaarden en laat u hier over informeren.

Wij beschikken als kantoor over een unieke database waarmee wij de meest voorkomende aanbieders zowel op premie als op voorwaarden voor u kunnen vergelijken.

Tip: De meeste ondernemers zijn van mening dat áls zij arbeidsongeschikt raken dat dit dan zal komen door een ongeval of een ernstige ziekte.

De realiteit ( en we hebben het hier over uitsluitend ondernemers) laat een totaal ander beeld zien. Slechts 15% van de arbeidsongeschiktheidsclaims worden veroorzaakt door een ongeval.

Het gros van alle claims ( circa 78%) worden veroorzaakt door houding - bewegingsapparaat en psychische aandoeningen. Mist uw verzekering dekking op deze veel voorkomende oorzaken dan kunt u zich gerust afvragen waarvoor u eigenlijk wel voor verzekerd bent! Indien u kijkt naar de harde cijfers over duur, reden en oorzaak van arbeidsongeschiktheid ziet u dat de interpretatie van de gemiddelde ondernemer sterk afwijkt met de realiteit. Wij zien het als onze taak u hierover te informeren.

Fiscale informatie


De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar, uitgezonderd eventuele risicopremie voor ongevallendekking. De uitkering in de vorm van het door u te kiezen verzekerd bedrag is belastbaar inkomen. Wij raden om fiscale (en juridische) redenen af om te premies te laten betalen door de BV. Met ingang van 1-1-2011 zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraars verplicht loonbelasting in te houden.

Begint het u te duizelen?  Wij helpen u graag, goed, snel en betaalbaar.  Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over arbeidongeschiktheid en wat aovspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!